På XX-skole har ledelse, lærere og TR drøftet de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen. På den baggrund har ledelsen udmeldt følgende principper.

Formålet med arbejdstilrettelæggelsen

Formålet med arbejdstilrettelæggelsen er at skabe:
 • En attraktiv og moderne skole med undervisning af høj kvalitet, der udnytter ressourcerne bedst muligt.
 • En moderne arbejdsplads med høj trivsel, der kan fastholde og udvikle og tiltrække dygtige medarbejdere.

Principper for arbejdstilrettelæggelsen

Arbejdstilrettelæggelsen skal understøtte de pædagogiske arbejdsopgaver, hvorfor fokus er på:
 • Undervisningen
 • Udvikling af undervisningen
 • Vidensudvikling og produktion
 • Udvikling af et attraktivt studiemiljø
 • Bedst mulig udnyttelse af institutionens ressourcer til uddannelse og andre faglige formål
 • Gode og gennemskuelige rammer for arbejdsplanlægning og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere
 • Gode betingelser for, at medarbejdere kan opleve sammenhæng i arbejdsliv og livet uden for arbejdspladsen
 • Arbejdsglæde

Inddragelse af lærerne

En gang årligt drøfter ledelse, tillidsrepræsentanter og lærere for hvert brancheområde, hvilke rammevilkår, der ud fra arbejdstilrettelæggelsesprincipperne er nødvendige inden for den enkelte branche.

Ledelsen fastlægger retningslinjer for planlægningen

På xx-skole vælger ledelsen at drøfte de nærmere retningslinjer med tillidsrepræsentanterne i et rammepapir. Der opnås enighed om et i nogle nærmere ”Præciseringer vedrørende arbejdsplanlægningen.”

På baggrund af formål, principper, rammer for arbejdsplanlægningen orienteres lærerne indenfor hver branche om ledelsens retningslinjer for planlægningen.

Dialog om opgaveoversigten

Ledelse og den enkelte lærer drøfter opgaveoversigten med udgangspunkt i principper og retningslinjer
 • Den enkelte lærer kan bede sin tillidsrepræsentant om at deltage i dialogen.
 • Ledelsen orienterer efterfølgende om den endelige opgaveoversigt for normperioden
 • Ændringer i opgaveoversigten kan både ske på ledelsens og lærerens initiativ. Ændringer forudsætter en fornyet dialog.