Det er Uddannelsesforbundets oplevelse, at enighed mellem ledelse og lærere om arbejdstilrettelæggelsens rammer giver den største fælles tilfredshed i sidste ende. Enigheden indebærer normalt, at der er taget højde for de mange forskellige hensyn.

Lærernes behov er typisk:

Mange lærere ønsker mulighed for at få fleksibilitet mht. arbejdstid- og sted. Ønsket er, at:

 • Kunne arbejde hjemmefra i et vist omfang
 • Kunne arbejde på tidspunkter de selv vælger i et vist omfang

Risikoen ved denne form for fleksibiltet er ”det grænseløse arbejde”.

Som tillidsrepræsentant bør du forsøge at modvirke det grænseløse arbejde. Fx kan du arbejde for følgende:
 

 • Få defineret hvilke opgavetyper, der kan løses hjemmefra
 • Læreren bør kende tidsrammen for opgaverne
 • Påvirk principperne for flekstid
  1. Fikstid: Hvilke rammer gælder præcist
  2. Flekstid: Hvor mange timer kan en lærer maksimalt arbejde hjemme om ugen
  3. Under/overskud: Hvor mange timer kan en lærer have i under-/overskud på timeregnskabet
  4. Opfølgning: Dialog mellem lærer og ledelse, hvis max-grænsen nås:
   • Er opgaverne for mange
   • Er opgaverne for store
   • Er kvaliteten for høj og skal sænkes
  5. Rådighedsforpligtelsen: Hvornår står lærerne til rådighed i flekstiden og ved hjemmearbejde.

Eksempel på flekstidsaftale

Fleksibilitet, der giver for stor usikkerhed om opgavetypen, omfanget eller arbejdets fordeling i løbet af ugen og/eller normperioden anses typisk ikke for attraktivt. Lærerne har behov for så stort et overblik som muligt over egen tid mhp. at kunne planlægge- og prioritere arbejdstiden hensigtsmæssigt. Ønsket er, at:

 • Få kendskab til arbejdsopgaverne så tidligt som muligt
 • Kende fordelingen af deres arbejdstider så tidligt som muligt

Ledelsen har ligeledes behov for det størst mulige overblik over arbejdsopgaver og fordelingen.
Uforudsete opgaver, fx pga. sygdom og opsigelser mm. vil naturligvis altid opstå. Der er dog god grund til at samarbejde om at definere overordnede principper og nærmere retningslinjer for arbejdstilrettelæggelsen med det formål at understøtte kvalitet i opgavevaretagelsen og balancen mellem lærernes arbejds- og privatliv.

Som tillidsrepræsentant bør du fx drøfte følgende overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen:

 • Hvem forestår planlægningen?
 • Hvornår kender læreren sit undervisningsskema?
 • Hvor mange undervisningstimer kan læreren have på en uge?
 • Hvordan kan en jævn arbejdsbelastning henover normperioden understøttes?
 • Adgang til flekstid og hjemmearbejde


Principper for arbejdstilrettelæggelsenEksempler på retningslinjer for arbejdstilrettelæggelsen