Eksempler på argumenter

Fordelen for ledelsen er, at skolen sparer penge

Ved arbejde i weekender og kl. 17.00 ydes der tillæg. En flekstidsaftale kan betyde, at ledelsen sparer udgifter til tillæg, fordi der ikke ydes tillæg, hvis læreren har valgt at placere sin arbejdstid i weekenden.
En fleksaftale kan altså betyde, at skolen sparer penge


Fordelen for ledelsen er, at lærerne i højere grad står til rådighed

På dage, hvor læreren ikke er planlagt med arbejdstid, står læreren ikke til rådighed.
Det kan give problemer ved sygdom. Der kan indgås aftale, der sikrer, at læreren i en vis grad står til rådighed på dage, hvor der ikke er planlagt arbejde, hvilket vil give ledelsen mere fleksibilitet.

En fleksaftale kan altså betyde, at ledelsen får mere fleksibilitet

Fordelen for ledelsen er større tilfredshed og fleksibiliet

Hverdagen er omskiftelig på mange skoler.
Ledelsens interesse er, at læreren med kort varsel kan påtage sig nye arbejdsopgaver og ændrede arbejdstider. Sådanne ændringer udgør en belastning for læreren, ligesom ændringerne kan betyde, at man må ændre sine fritidsplaner. Lærernes oplevelse af belastning ved ændringer, fx vikartimer, vil ofte være lavere, hvis lærerens behov for fleksibilitet også imødekommes, fx adgangen til at forberede sig hjemmefra. Der er typisk større gensidig tilfredshed, hvis fleksibilitet går begge veje. Ændringer med kort varsel påvirker arbejdsmiljøet og den sociale kapitel.

En fleksaftale kan altså nedtone de negative virkninger af ændringer

 

Fordelen for ledelsen er, at akutte opgaver i højere grad bliver løst

Lærerjobbet er præget af stor uforudsigelighed. Uforudsigeligheden i lærerjobbet betyder, at det kan være vanskeligt at forudse det nødvendige tidsforbrug til eksempelvis forberedelse.
Hvis lærerne i højere grad får kompetence til selv at vurdere, hvornår der er behov for at arbejde ud over det sædvanlige, vil akutte opgaver i højere blive løst. Det skyldes, at opgavens løsning ikke skal afvente en ledelsesgodkendelse. Der er sammenhæng mellem forberedelse og kvalitet i opgaveløsningen.

En fleksaftale kan altså understøtte kvaliteten.


Medarbejdertilfredsheden er størst på skoler, hvor lærerne oplever stor indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse. Det viser Uddannelsesforbundets undersøgelser.