Fleksibilitet

Både ledelse og lærere har typisk et ønske om en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Lærere og ledelse forstår dog ikke nødvendigvis det samme ved fleksibilitet.

For ledelsen handler fleksibilitet ofte om, at man kan disponere så frit som muligt over læreren, både i forhold til hvornår arbejdet skal udføres, og hvilke opgaver der skal løses. For læreren handler fleksibiliteten ofte om at få arbejds- og privatliv til at spille så godt sammen som muligt. Både ledelsen og læreren har et ønske om, at fleksibiliteten understøtter kvaliteten i opgaveudførelsen og en høj elevtrivsel. Af resultatpapiret fra OK 15 fremgår, at det er væsentligt, at der finder en drøftelse sted af de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen. Som tillidsrepræsentant bør du i forbindelse med drøftelserne om arbejdstilrettelæggelsen søge at få fastlagt retningslinjer, der blandt andet forholder sig til fleksibiliteten, fx: Hvornår skal arbejdet udføres af læreren? Hvor skal arbejdet udføres af læreren? Hvornår kender læreren sine opgaver og sin arbejdstid?

Dialogen mellem ledelse, lærere og tillidsrepræsentanter er afgørende for at nå de overordnede formål.

Ikke alle former for fleksibilitet anses for attraktivt af lærerne.

Hvilke fordele kan ledelsen opnå ved at sikre fleksibilitet til lærerne?

Eksempel på principper for arbejdstilrettelæggelsen på EUD

Ledelsens retningslinjer for arbejdsplanlægningen

Eksempel på aftale om flekstid og hjemmearbejde