I håndbogen finder du materiale, du kan bruge i dit hverv som arbejdsmiljøsrepræsentant. Du skal først vælge ansættelsessted og dernæst emne. Under de enkelte emner er indholdet opdelt i vejledninger, værktøjer, love og aftaler.