En indgang, et samlet politisk ansvar og et sted at sende regningen hen. Ettallet går igen i Kommunernes Landsforenings udspil ’Godt på vej – alle unge skal med’, skriver Politiken.

KL foreslår, at de mange tilbud, som findes til udsatte unge, samles på en ny uddannelse, der skal bestå af praktik i en virksomhed, undervisningsforløb og personlig støtte fra for eksempel mentorer, rusmiddelkonsulenter eller vejledere. Uddannelsens elementer skal kunne sammensættes på forskellig måde afhængig af den unges behov.

Men den opgave magter kommunerne ikke, lyder skudsmålet fra Hanne Pontoppidan i artiklen.

Formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan er skeptisk i forhold til, om kommunerne kan løfte opgaven.

- Denne gruppe unge har ikke brug for en uddannelse med mulighed for individuel tilpasning. De har brug for individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb. De unge er så forskellige, og deres behov er så vidt forskellige, at hvis man vil give dem lige muligheder videre frem i livet, er man nødt til at strikke et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb sammen. Afsættet skal ikke være en uddannelse. Det skal være den unges behov, siger hun og udtaler stor bekymring over forslaget om, at kommunerne får det samlede ansvar for området.

- Kommunerne har ikke formået at give de unge det rigtige tilbud frem til i dag. Derfor kan jeg ikke forstå, hvad der skulle få dem til pludselig at kunne løfte den opgave. Dertil kommer, at det er afgørende, at man på landsplan har det rette tilbud til hvert af de unge mennesker. De skal ikke være afhængige af, hvordan den enkelte kommune prioriterer sin økonomi eller vurderer, hvilke tilbud de vil give. Der kan opstå store forskelle fra kommune til kommune, siger hun og fortsætter:

- Hvis tilbuddet er lokalt forankret, skal de unge starte forfra, hver gang de flytter over kommunegrænsen. Det betyder, at de unge hele tiden sættes i stå. Derfor vil de være bedst tjent med statslig forankring, siger Hanne Pontoppidan til Politiken.