Afskaffelsen af PSO-afgiften bliver blandt andet betalt af dansk for udlændinge. 200 mio. kr. skal der spares på danskundervisningen. ”Det kan ikke undgå at gå ud over kvaliteten,” siger direktør i AOF, John Meinert Jacobsen.

Dårligere danskundervisning for udlændinge

100 millioner om året fra 2017 til 2019 vil der blive sparet på dansk for udlændinge. Fra 2020 vil besparelsen være 200 mio. kr. pr. år. Pengene skal bruges til at fylde det hul i statskassen, der opstår, fordi Folketinget har besluttet at afskaffe den såkaldte PSO-afgift, en energiafgift på virksomhederne.
Bag forliget står et bredt folketingsflertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale, SF og Konservative. Besparelserne bliver gennemført som et led i en reform af danskundervisningen.

Halvering af statstilskud
Størst økonomisk betydning får det, at statens refusion til danskundervisning til udenlandske lønmodtagere, studerende og andre ”selvfinansierende” udlændinge afskaffes, og at loftet for refusion til flygtninge, der indgår i et integrationsprogram, halveres.
”Udlændingene har stadig ret til danskundervisning. Det skal kommunerne indfri, men nu med færre statspenge. Det kan ikke undgå at gå ud over kvaliteten,” siger John Meinert Jacobsen. Han er direktør i AOF, som driver en række sprogskoler for udlændinge. Han er også medlem af DFS’ bestyrelse.
John Meinert Jacobsen peger også på et andet kvalitetssvækkende element i reformen: ”Partierne har valgt at sænke kravene til undervisernes uddannelse. I stedet for den overbygningsuddannelse, der hidtil har været krævet, vil det fremover være nok med et halvt års pædagogikumdiplomuddannelse,” fortæller han.

Dyrere på lang sigt
”Det er, som om politikerne ikke har lært af de erfaringer, vi har i Danmark med at integrere udlændinge. Vi ved, at hvis ikke de får ordentlige danskkundskaber, bliver de dårligere integrerede. Og så får vi regningen bare på andre konti i de offentlige regnskaber,” siger AOF-direktøren.
John Meinert Jacobsen peger dog på to positive elementer i reformen. De hidtidige tests, som har været næsten meningsløse, ændres. Han synes også, at det er fornuftigt, at man fremover vil lægge mere vægt på mundtlig formidling og mindre på skriftlig.

Modvirker integration

Også kommunerne er bekymrede over besparelsen og reformen:
”Det vil resultere i dårlige danskundervisning og vil i det større billede modvirke integrationen og indsatsen for at få udenlandske medarbejdere og studerende til at fungere godt i det danske samfund,” siger Thomas Kastrup-Larsen, der er borgmester i Aalborg og formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, til Altinget/Uddannelse.
”Det vil især ramme den store gruppe af flygtninge, som ikke er umiddelbart arbejdsmarkedsparate – og det er rigtig ærgerligt,” siger integrationschef i Dansk Flygtningehjælp, Anette Christoffersen også til Altinget.
Samme sted udtaler Hanne Pontoppidan fra Uddannelsesforbundet, som organiserer underviserne på sprogskoler: ”Det er galimatias og økonomisk tænkning på en meget kort bane. De offentlige udgifter, der følger med en dårligere danskundervisning og forståelse for det danske samfund, risikerer at blive 100 gange større.”