10.3. KUNNE MAN læse i Politiken, at uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs mener, at der er sket en skævvridning i den måde, vi bruger vores uddannelsesressourcer på. Hun siger, at vi bruger for mange penge på SU, og at hun hellere vil bruge dem på at hæve uddannelseskvaliteten.

Det mest opsigtsvækkende er, at ministeren med den udmelding indrømmer, at uddannelsessektoren mangler penge, og at der er en klar sammenhæng mellem de penge, institutionerne har til at lave uddannelser for, og kvaliteten af uddannelserne. En sammenhæng, som hendes forgænger, Esben Lunde Larsen, og undervisningsminister Ellen Trane Nørby blankt afviste, da de sidste år lancerede de milliardnedskæringer, der kickstartede den tiltrængte debat om uddannelsesinstitutionernes skrantende økonomi.

Men i stedet for at tage ansvar for konsekvenserne af egen politik åbner Ulla Tørnæs nu op for, at det er de studerendes levegrundlag, der skal betale regningen for regeringens forfejlede uddannelsespolitik.

Når vi nu er ved at nærme os et niveau, hvor udgifterne til SU er på samme størrelse som udgifterne til uddannelseskvalitet, er det ikke et udtryk for, at vi bruger for mange penge på SU. Det er et udtryk for, at vi bruger for få penge på uddannelse.

For mens SU-niveauet per studerende har været svagt faldende over de seneste år, er uddannelsesbevillingerne per studerende faldet kraftigt. Med det i mente bliver det kun mere absurd, at flere aktører, og nu også Tørnæs, åbner for, at det igen er elever og studerende, der skal betale regningen for deres fejlslagne politik - denne gang med vores levebrød.

Midler til SU og uddannelse er ikke modsætninger, det er to sider af samme sag. SU'en er en forudsætning for, at vi kan fordybe os i vores uddannelser og for, at alle uanset social baggrund har mulighed for at gennemføre en uddannelse.

Når ministeren åbner for at skære i SU'en, er det en lige så stor trussel for den lige adgang til uddannelse, som når de skærer direkte i bevillingerne.

Af Yasmin Davali og Veronika Schultz, talspersoner for Uddannelsesalliancen, som Uddannelsesforbundet er en del af sammen med FTF, LO Ungdom, DSF, DGS, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Lærerstuderendes Landskreds, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Erhvervsskolernes ElevOrganisation, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, 3F Ungdom, Bupl, Dansk Socialrådgiverforening, GL, Handelsskolernes Lærerforening, DM, DM Studerende, HK Ungdom, Danske Mediestuderende, Kommunikation og Sprog, Bibliotekarforbundet, Forbundet Arkitekter og Designere, Djøf Studerende, DJ, Socialpædagogerne, Metal Ungdom, Ibis, DLF, Teknisk Landsforbund, FOA Ungdom, Efterskolerne, Operation Dagsværk, Dansk El-Forbunds Ungdom, Dansk Sygeplejeråd, Arkitektforeningen, Frie Skolers Lærerforening, Yngresagen, Farmakonomforeningen, Dansk Psykologforening.