Af Anna Konstantelos Birke, Formand for sektionen for lærere i dansk som andetsprog i Uddannelsesforbundet

Sprogcentrene i Hjørring og i Støvring er begge i licitation i år. Normalt er vi i Uddannelsesforbundet, lærernes fagforening, kede af licitationer, fordi det skaber stor usikkerhed både for lærere og kursister. Men i denne omgang kan licitationen måske medføre en forbedring for lærerne.

Begge steder er det i øjeblikket A2B, der har opgaven med at drive sprogcenter. A2B er det eneste sprogcenter i Danmark, der ikke har villet indgå en overenskomst for lærerne med Uddannelsesforbundet. Hvis jeg skal være fair, skal jeg sige, at de har skrevet under på HKs funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service.

Hvad er så problemet? Lad os forestille os en faglært elektriker, der arbejder som elektriker, men bliver bedt om at gøre det på 3Fs overenskomst for lagermedarbejdere.

Ville han finde sig i det? Det er en fin overenskomst 3F har, der er ikke noget galt med den, men lønnen er nok en del lavere for lagerarbejde end for elektrikerarbejde, og elektrikeren har sit faglige tilhørsforhold hos Dansk El-forbund.

Der kan han følge med i den faglige udvikling og få sine interesser varetaget også politisk.
På samme måde har lærerne på A2Bs sprogcentre deres naturlige faglige tilhørsforhold hos Uddannelsesforbundet.

Vi giver input til FTF, vores hovedorganisation, når de forhandler trepartsaftaler om integration og følger med i den faglige udvikling og taler med uddannelsesinstitutioner om vores efteruddannelsesprogram.

Hos os mødes tillidsrepræsentanterne fra sprogcentrene og hører for eksempel, hvordan de tackler arbejdsmiljøproblemer i forhold til pludselig at stå med mange traumatiserede flygtninge.
Og så er lærerne i dansk som andetsprog sikret nogenlunde samme løn uanset hvilken af vores tre overenskomster på området, de er dækket af.

De har samme gode arbejdsmarkedspension og i det hele taget nogenlunde samme regulerede forhold.

Jeg håber, kommunerne vælger at bruge en udbyder, der ikke underbyder de andre sprogcentre ved at lave løndumping.