Politiken beskrev tirsdag, hvordan Tyskland, der er ramt af flere angreb fra unge, traumatiserede flygtninge, er blevet opmærksom på de mange mindreårige flygtninge.
Der kommer også mange unge flygtninge til Danmark. Vi ved, at det er afgørende vigtigt for integrationen, at de ikke føler sig kørt ud på et sidespor og isolerer sig i subkulturer. Vi ved også, hvad der skal til: Samtænk danskundervisning og ungdomsaktiviteter. Vi skal give de unge ordentlige danskkundskaber – men også hjælpe dem til hurtigt at etablere et netværk med jævnaldrende, danske kammerater. Det kunne for eksempel ske gennem en kombination af sprogskole og ungdomsskole. Winwin.