Der mangler nationale standarder for, hvordan skoler og daginstitutioner i kommunerne modtager flygtningebørn og -unge og hvilke tilbud, de modtager. Sådan lyder efterlysningen i Ugebrevet A4 fra Uddannelsesforbundet, BUPL og Danmarks Lærerforening, som frygter problemer, når omkring 15.000 børn og unge med flygtningebaggrund i år begynder i en dansk skole eller daginstitution.

Et ordentligt dansk er en forudsætning for, at de ressourcer, som børnene og de unge har, kommer i spil, lyder det samstemmende ifølge Ugebrevet A4, men antallet af timer er svingende i landets sprogcentre, som også er en kommunal opgave.

Hanne Pontoppidan udtaler til Ugebrevet A4:

- Det er fuldstændig vilkårligt fra kommune til kommune, hvordan den her opgave bliver forvaltet, siger hun.