Politikerne i Hedensted kommune indførte efter kritik nye introforløb for flygtninge og indvandrere, hvor kursisterne i løbet af fire uger får 72 timers sprogundervisning. Det skriver Horsens Folkeblad. Men den praksis er dog stadig kritisabel, fastholder Hanne Pontoppidan.

-Kommunen overholder loven, fordi de vejledende timetal ikke længere findes i loven eller bekendtgørelserne, men flygtningene lærer næppe et ordentligt dansk, siger hun til Horsens Folkeblad.

Dermed bliver undervisningens formål alene at bestå deres test, forklarer hun til avisen. Kun hvis de gør det, får sproguddannelsen og kommunen fuld refusion.
-I den sammenhæng kan de komme til at fortabe det brede sprog og hverdagssituationerne, fordi kun meget få emner er en del af prøven, siger Hanne Pontoppidan ifølge Horsens Folkeblad.

Det lave ugentlige timetal er ikke nok til at skabe et ordentligt fundament for kursisterne, forklarer hun, og formanden giver ifølge Horsens Folkeblad ikke meget for kommunens argument om, at indvandrerne lærer sproget på arbejdsmarkedet.

-Det er noget notorisk vrøvl. Praktik er godt i forhold til at få automatiseret sprog, og vi synes, det er rigtigt og vigtigt, at flygtningene kommer ud på arbejdsmarkedet.
Men det er ikke på arbejdspladsen, de lærer, hvordan de skal tale med deres barns pædagoger eller lærere, siger Hanne Pontoppidan til Horsens Folkeblad.