Adskillige fagforeninger går nu sammen om en aktion mod regeringens omprioriteringsbidrag, skriver DR P4. Sammen vil de først i hovedstadsområdet og senere over hele landet arrangere stormøder, aktioner og debatmøder for at lægge pres på politikerne på alle niveauer for at standse det, som initiativet kalder ’omprioriteringstyveriet’.

Alliancen mellem de 14 foreninger har fået navnet Velfærdsalliance-dk, skriver DR P4, og medlemmerne er blandt andre Uddannelsesforbundet København, BUPL-Hovedstaden, Dansk Socialrådgiverforening Storkøbenhavn, FOA SOSU, Københavns Lærerforening, LFS og Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden.