Af Anna Konstantelos Birke og Hanne Pontoppidan, sektionsformand for lærere i dansk som andetsprog i Uddannelsesforbundet og formand for Uddannelsesforbundet

Trepartsforhandlingerne skal bl. a. handle om integration. Regeringen lægger i sit udspil ' Bedre integration' op til, at flygtninge skal hurtigt i arbejde. I Uddannelsesforbundet er vi helt enige. Passivitet er ikke sundt for nogen.

Men der er behov for integrationsforløb, der passer til den enkeltes baggrund og muligheder. Det får både flygtningene og danskerne mest ud af.

De flygtninge, der kommer hertil med uddannelse i bagagen, skal ikke pr. automatik i ufaglært arbejde. De skal have mulighed for at lære tilstrækkeligt dansk til, at de kan bruge deres uddannelse, og måske skal de have supplerende uddannelse for at kunne anvende deres kompetencer.
Det vil betyde bedre livskvalitet for den enkelte flygtning, og Danmark vil få glæde af deres kompetencer og større skatteindtægt.

De flygtninge, der ikke har en uddannelse, skal hjælpes til at få et ufaglært arbejde.
Men de skal også have mulighed for at lære tilstrækkeligt dansk til at kunne deltage i efteruddannelse eller på sigt få en erhvervsuddannelse. Det er en klog investering, når prognoserne viser, at der vil mangle mindst 20.000 faglærte allerede i 2020.

Samtidig ved vi fra 70'erne og 80'erne, at er man ny i Danmark, kan man sjældent fastholde et arbejde uden et godt dansk, hvis man har en kort eller ingen uddannelse.

Når fabrikken overgår til computerstyret produktion, eller der indføres nye standarder i rengøringen, skal alle medarbejdere kunne følge med på kurser og under oplæring. Ellers ender de i arbejdsmarkedets svingdør.

Derfor skal politikerne være bevidst om, at dansk læres bedst og hurtigst, når man ikke er træt efter en lang arbejdsdag.

Giv flygtningene en reel chance for at lære dansk. Sørg for, at de er i job med danske kollegaer. Bliv inspireret af Ikea, ISS og Bilka, som lægger vægt på at skabe både job og integration. Men husk også, at flygtninge kan være højtuddannede.