Erhvervsskolerne kommer til at spejde uendeligt langt efter elever over 25 år, når der i næste uge er studiestart. Siden reformen af erhvervsuddannelserne i 2015, er der sket et dramatisk fald i ansøgninger fra de voksne. Det viser en nyt notat fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Samtidig underbygger en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, det vi desværre godt ved: Vi kommer til at rive os i håret af mangel på faglært arbejdskraft indenfor få år – imens der bliver færre og færre job til de ufaglærte.

Kalkulen er fuldstændig enkel. Vi har som samfund har ikke råd til at miste de ufaglærte voksne, der før valgte at kaste sig ud i en erhvervsuddannelse – og som nu bliver væk.

Automatisk afkortning er aldersdiskriminering

Det har været et problem, påpeger EVA, at de voksne skulle optages, før de kunne få foretaget den såkaldte realkompetencevurdering. Dermed risikerede de at spilde et af deres maksimalt tre uddannelsesklip. Det har politikerne nu ændret, så de fremover kan få lavet vurderingen før optaget. Så kan de reelt bruge den til at foretage et informeret valg. Hurra!

Men – stort MEN – det er ikke nok. Vi skal også fjerne den tumpede regel, man indførte med reformen om, at man systematisk afkorter uddannelsesforløbet med mindst 10 procent for voksne over 25. Hvorfor er det okay at give folk et ringere tilbud, alene fordi de er ældre? Hedder det ikke aldersdiskriminering?

Hvorfor skulle voksne, som har været væk fra skolebænken de seneste 10 år, automatisk kunne gennemføre uddannelsen på kortere tid end de unge?

Selvfølgelig skal man afkorte det, man kan i forhold til den enkelte, for ingen har interesse i at spilde tid eller kroner. Men at gøre det pr. automatik er totalt uhensigtsmæssigt! Stop dét.

Opsøg og anspor

Derudover skal både faglige organisationer og de virksomheder, der om få år vil mangle ansatte, komme i gang. De skal opsøge de ufaglærte og få dem til at søge erhvervsuddannelserne.

Vejen frem er blandt andet at afmystificere den prøve, de voksne skal op til. Adgangskravene, der blev indført med reformen, udgør en alvorlig snubletråd for de voksne, påpeger EVA. Mange lever ikke op til kravene og har så dårlige folkeskoleerfaringer, at de hellere undlader at søge end gå op til en prøve. Hvordan ville du selv have det efter 10 år som ufaglært at skulle til prøve? Noget du sandsynligvis kun har dårlige erfaringer med? Jeg argumenterer ikke her for, at prøven skal afskaffes – men den skal afmystificeres over for dem, der skal tage den.

Prognoser spår, vi vil mangle 40.000 faglærte om under 10 år. Vi har ikke råd til at fravælge de voksne på erhvervsuddannelserne på den måde. Vi skal rykke NU.