Unges psykiske problemer begynder ofte på ungdomsuddannelserne, hvor 60 procent af frafaldet skyldes psykiske problemer. Gymnasier og erhvervsskoler har for få ressourcer til studievejledere og for lidt fokus på psykisk trivsel, mener elever, lærere og Psykiatrifonden.

Tre studievejledere til 1.000 elever. Sådan ser hjælpen til unge med psykiske problemer ud på mange ungdomsuddannelser. Tal fra Psykiatrifonden viser ellers, at 60 procent af frafaldet her netop skyldes psykiske problemer.

Det skriver Information, som også har talt med Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan,  om situationen på erhvervsuddannelserne:

Også på erhvervsskolerne er de opmærksomme på det stigende antal psykisk sårbare unge, forklarer formanden for lærerne på erhvervsuddannelserne Hanne Pontoppidan.

»Inden for uddannelsessystemet har vi ikke de tilbud, der skal til for at hjælpe dem, så vi må i det daglige se på, at der er nogle, som ikke har det godt. Det er et problem, at vi på den ene side har et samfund, som har meget, meget høje ambitioner for de unge mennesker, uden at man sætter tilstrækkelige ressourcer af til at indfri dem. Det er kun de stærkeste unge, der kan overleve under det uddannelsespres,« siger Hanne Pontoppidan, der mener, at løsningen på ungdomsuddannelserne er færre elever pr. lærer, så der bliver bedre tid til den enkelte.