Sprogcentret i Esbjerg, Varde og Vejen er igen i licitation.

Jeg er altid bekymret, når sprogcentre er i licitation.

Vil kursisterne igen opleve besparelser og deraf følgende forringelser af deres danskuddannelse.

Et godt dansk er for de fleste indvandrere grundlaget for et godt liv i Danmark.

De skal kunne begå sig på arbejde, deltage i efteruddannelse og finde et nyt job.

De skal kunne tale med alle os andre i børnenes institutioner, i butikker, blandt naboer og alle andre steder.

Det sætter vi gammeldanskere jo også stor pris på.

Lærerne på de private sprogcentre, som hele tiden er i licitation, har hver gang deres job hængende i en tynd tråd.

Vil jeg få et job på det nye sprogcenter, der får opgaven?

Hvor vil jeg være ansat?

Hvem bliver min chef?

Og ikke mindst får jeg de samme arbejdsvilkår?

Frygten for licitation bliver ikke mindre af, at der stadig er et sprogcenter i Danmark, nemlig A2B, der ikke vil tegne overenskomst med lærernes fagforening Uddannelsesforbundet.

For at være fair skal jeg nævne, at A2B har overenskomst med HK, men det er en overenskomst med betydeligt ringere forhold end de tre overenskomster, vi har med alle landets andre sprogcentre.

Der er meget lavere løn og i det hele taget ringere vilkår i HK overenskomsten.

Jeg håber Esbjerg, Varde og Vejen vil se mere på kvaliteten end på prisen denne gang og vælge et sprogcenter med en læreroverenskomst.