Når politikerne sparer på erhvervsuddannelserne, så kan de ikke samtidig forvente at få løst alle de opgaver, som erhvervsuddannelsesreformen medfører, skriver Arbejderen.dk i en nyhedsartikel om de varslede to procents besparelser på uddannelsesområdet i finanslovsforslaget.

- Politikerne på Christiansborg vedtog en ambitiøs erhvervsskolereform, som lærerne startede med at føre ud i livet efter sommerferien, og som nu i sidste ende skal gennemføres for 8 procent færre penge. Det er politikerne, som fordeler ressourcerne, men de skylder altså også borgerne, at der er overensstemmelse mellem de politiske mål og de tildelte ressourcer, siger Hanne Pontoppidan blandt andet.

Læs hele artiklen her