Af ANNA KONSTANTELOS BIRKE, FORMAND FOR SEKTIONEN FOR LÆRERE I DANSK SOM ANDETSPROG I UDDANNELSESFORBUNDET

Det er fint at stille krav, og der er masser af krav, hvis man er udlænding og vil bo i Danmark. Men det skal være krav, der faktisk er mulige at opfylde, ellers skader man integrationen. Nu vil regeringen sammen med socialdemokraterne, som ellers lavede reglerne om for et par år siden, stramme reglerne igen. Vi går tilbage til de gamle regler, hvor man skal have prøve i dansk 3 og en indfødsretsprøve.
Ud over alle kravene om at have boet her en årrække, være selvforsørgende, ikke have gæld til det offentlige og selvfølgelig ikke være kriminel.

Problemet er, at det for en meget stor del af indvandrere og flygtninge ikke er muligt at opfylde kravene. Ikke fordi de er dumme og dovne, men fordi man skal have en længerevarende uddannelse fra sit hjemland for at få adgang til danskuddannelse 3, som fører til prøve i dansk 3.

Man kan mod betaling tage prøven som selvstuderende, men ministeriets statistikker viser, at de selvstuderende oftest dumper til prøven, hvorimod de kursister på danskuddannelse 3 består.
Langt de fleste kursister på landets sprogcentre går på danskuddannelse 2.

Det er en blandet gruppe, men håndværkere fra Polen, Tyskland og Rumænien fylder godt. Der er naturligvis også flygtninge fra f. eks. Syrien. Danskuddannelse 2 afsluttes med prøve i dansk 2, hvorefter man ikke har ret til mere danskuddannelse.

Det er en god danskuddannelse, som giver et dansk, der kan bruges på arbejde og i hverdagssituationer. Det er også godt nok til f. eks. at tage AMU-kurser, men altså ikke til at blive statsborger.
Derudover er det helt urimeligt, at en indvandrer, der har brugt år på at opfylde de gamle regler og tage prøve i dansk 2 og indfødsretsprøven, nu kan starte forfra.

Nå nej, hun har jo taget prøve i dansk 2 og har altså ikke ret til mere danskuddannelse, øv, så er hun afskåret fra statsborgerskab.

Skiftende regeringer skifter ud i reglerne med få års mellemrum, men det tager flere år at opfylde reglerne. Så hver gang en indvandrer tror, at nu er den der, så bliver hun slået tilbage til start.
Nu må vi have ro på området, så vi kan koncentrere os om at få folk godt i vej i deres nye land, og rimelige krav, der faktisk kan indfris.