Af Anna Konstantelos Birke, formand for lærerne i dansk som andetsprog i Uddannelsesforbundet

Kolding Kommune får en del flygtninge, og sprogcentret vokser. Det har fået kommunen til at beslutte at sætte en del af sprogcentret i udbud. Meningen er, at nogle af flygtningene skal lære dansk og i praktik samtidig og dermed hurtigere få et arbejde.

Danmarks Evaluerings Institut har evalueret de danske sprogcentre og udkom med en rapport i starten af året. De anbefaler, at man skal tilstræbe større sprogcentre. Vores kursister på sprogcentrene er meget forskellige. Vi har tre forskellige danskuddannelser med hver seks moduler, og vi udbyder dem både om dagen og om aftenen, fordi mange kursister allerede har arbejde.
Derudover er vores kursister en meget uensartet gruppe, der kommer fra hele verden og taler alverdens sprog. Man skal altså have mange kursister for at kunne lave hold med kursister på nogenlunde samme niveau.

Det smarte ved danskundervisning i Danmark er, at kursisterne kan bade i sproget hver dag for eksempel på deres arbejde. Derfor er der også mange kommuner og sprogcentre, der på forskellig måde bruger praktik og aktivering sammen med sprogundervisningen.
Der er ingenting i vejen for, at det kommunale sprogcenter i samarbejde med jobcentret kan kombinere sprogundervisning og praktik.

I det lange løb er det mere økonomisk med større enheder, og det giver langt bedre undervisning at kunne dele kursisterne på flere hold. Derfor synes vi i Uddannelsesforbundet, lærernes faglige organisation, at det er en dårlig idé at opsplitte sprogcentret i Kolding.