Altinget.dk skriver, at det med et nyt lovforslag, som Christine Antorini fremsætter i marts, vil blive muligt for danske erhvervsskoler og gymnasier at udbyde uddannelse i udlandet og give sine elever officielt kompetencegivende eksamensbeviser.

- Der er et kæmpe ønske i udlandet om at lære af den pædagogik, vi har i Danmark, på især erhvervs- og videreuddannelsesområdet. I Vietnam har de ingen tradition for at uddanne inden for de erhvervsrettede områder, og det har vi jo en mangeårig tradition for med både egentlige erhvervsuddannelser og livslang læring på voksen- og efteruddannelserne, siger Christine Antorini i artiklen.

Men at sælge uddannelser i udlandet bør ikke være en opgave for danske ungdomsuddannelser, mener både lærere og elever på erhvervsskoleområdet.

Hanne Pontoppidan siger i artiklen:

- Grundlæggende ligger der rigtig gode og store udfordringer foran skolerne i forhold til at implementere en EUD-reform og lave undervisning af høj kvalitet for danske elever, og jeg synes egentlig, at de skal koncentrere sig om det, ” siger formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

- Det er sikkert rigtigt, at skolerne kan tjene penge op uddannelseseksport, men de kan også tabe en hel massse penge, og vi har ikke danske uddannelser med det formal at lave sjove forretninger i udlandet. Vi har dem for at sikre et højt og kvalificeret uddannelsesniveau til danske unge. Det skal være i fokus, og det er det, som der bliver afsat penge på finansloven til at sikre, så der kan være et ensartet finansieret grundlag at lave uddannelser ud fra i Danmark, ” siger Hanne Pontoppidan til Altinget. Hun får opbakning fra erhvervsskoleeleverne.

- Til at starte med burde erhvervsskolerne fokusere på at gøre de danse erhvervsuddannelse i topform, før man starter alle mulige andre steder. Det er ingen hemmelighed, at der er skoler, der kan gøre det bedre, ” siger EEO-formand, Mie Hovmark til Altinget.