Mange lærere mangler den med lov 409 obligatoriske opgaveoversigt, viser en stor undersøgelse blandt Uddannelsesforbundets TR’ere. Det skriver Altinget.

39 procent af de adspurgte svarer, at lærerne på deres skole ikke har fået den lovpligtige opgaveoversigt, mens 61 procent oplyser, at de har fået den.

- Det er rystende. Det er et stort problem, fordi opgaveoversigten kan være med til at fastholde kvaliteten i undervisningen og samtidig være med til at sikre, at lærerne ikke får et overlæs af opgaver. Men man må sige, skolernes ledelser i udpræget grad ikke lever op til lovens bogstav, siger Hanne Pontoppidan til Altinget.

Under behandlingen af lovforslaget i 2013 blev der i Folketingssalen lagt særligt vægt på opgaveoversigten som værn for lærerne, og derfor er det bemærkelsesværdigt, at der ikke bliver fulgt op på det fra politisk side, forklarer Hanne Pontoppidan ifølge netavisen. Opgaveoversigten er et redskab til at skabe fælles forståelse om, hvor opgavernes karakter og tidsforbruget.

- Dermed er den også med til at skabe sikkerhed hos lederne for, hvad de får for lærernes arbejdskraft – og hos lærerne for, at de ikke arbejder ud i det blå ud fra en eller anden imaginær ønskeseddel, som man ikke kender, siger Uddannelsesforbundets formand.

Billedet af de manglende opgaveoversigter kan formanden for Danske Erhvervsskoler – Lederne, Peter Amstrup, ikke genkende.

- Jeg har lidt svært ved at forestille mig, at procenterne virkelig er så høje. Jeg kan sagtens forestille mig, at nogle siger, at der slet ikke har været en dialog, selv om der måske har været dialog. Men man er bare ikke tilfreds med dialogen, siger han til Altinget.

Han mener, at arbejdet med opgaveoversigterne som dialogværktøj kræver tid til at lederne øver sig.

- Med overenskomsten skete der jo det, at ledelserne fuldstændig fik retten til at definere, hvad folk skal lave – ligesom på alle andre arbejdspladser. Det har ikke været populært blandt lærerne. Men de skal som arbejdstagere acceptere, at det er ledelsen, der bestemmer, og at ledelsen må bruge det værktøj. Nu får ledelserne pligt til at gå i dialog med underviserne om, hvad det så er, vi forventer, de bruger tiden til. Det har lederne jo været uvant med, for vi kommer fra en tid, hvor det grundlæggende var op til lærerne selv – så de skal også øve sig, siger Peter Amstrup til Altinget.