Lov 409 er en alvorlig udfordring for både arbejdsmiljøet og undervisningens kvalitet – og kan dermed udgøre et alvorligt benspænd for den reform af erhvervsuddannelserne, som træder i kraft efter sommerferien, skriver Ugebrevet A4.

En ny undersøgelse blandt 811 medlemmer i Handelsskolernes Lærerforening viser samme billede som Uddannelsesforbundets medlemsundersøgelse sidste år: På Handelsskolerne angiver 71 procent af lærerne, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet forringet eller markant forringet, og 46 procent mener, at det påvirker kvaliteten af deres arbejde negativt eller meget negativt.

”Undersøgelsen viser, at lærerne ikke føler, at de har mulighed for at levere den kvalitet, som de gerne ville,” siger Christoffer Jørgensen, der er formand for Handelsskolernes Lærerforening.

Professor Christian Helms Jørgensen fra Institut for Arbejdsliv og Læring på Roskilde Universitet er enig i, at den dårlige stemning meget let kan sabotere de politiske intentioner med EUD-reformen: ”Med så markant kritiske svar fra lærerne, må man spørge sig selv, om de intentioner, der ligger i erhvervsuddannelsesreformen, vil blive realiseret”, siger han.

I november 2014 foretog Uddannelsesforbundet en næsten identisk undersøgelse blandt medlemmerne. Og tilsammen tegner der sig altså et billede af dyb frustration med de nye regler. Ifølge Uddannelsesforbundet har det i praksis betydet, at mange erhvervsskoler prioriterer forberedelsestid som det sidste, når først undervisningslektioner, møder og andre aktiviteter er plottet ind i den enkelte lærers 37 timers ugentlige arbejdsskema.

”Det ender i spredte klumper af kort varighed. Hvis man gør det på den måde, kan man være nogenlunde sikker på, at forberedelsestiden ikke kan udnyttes effektivt og ikke kan indgå i opbygningen af kvalitet i den enkelte undervisningslektion. Dermed ender det som spildtid,” siger formand Hanne Pontoppidan og fortæller, at forbundet for nylig forsøgte at adressere problemet ved overenskomstforhandlingerne, men:

”Vi kom ikke så langt, som vi gerne ville, men vi blev enige med arbejdsgiverne om, at vi starter på en frisk. Med det papir i hånden håber jeg, at vi i fællesskab mellem ledere og lærere kan få rettet op på den kritiske situation, som vi kan udlede af vores medlemsundersøgelse,” siger hun.

Kilde: Handelsskolernes Lærerforening foretog en undersøgelse mellem januar og marts 2015. 811 medlemmer har deltaget, heraf 508 fra HG, resten fortrinsvis fra HHX, EUX og Erhvervsakademier. Svarprocenten er 65. Data for de tekniske erhvervsskoler stammer fra undersøgelse foretaget for Uddannelsesforbundet i november 2014. 880 medlemmer har deltaget, alle er ansat på EUD, AMU eller TAMU. Svarprocenten i undersøgelsen er 50.