Uddannelsesforbundets synspunkter

Du kan sortere nyhederne efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
24.09.2019
  • Vi mener

Minister fik gode råd af Hanne P

Brugerbetaling på danskuddannelser har fået et stort antal internationale studerende og østeuræiske håndværkere til at holde sig væk. Dumt, hvis man gerne vil fastholde kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Sådan lød et af budskabene fra Hanne Pontoppidan, da hun mødte udlændinge- og integrationsministeren.

07.08.2019
  • Vi mener

Formand til regeringen: Vil I satse på uddannelse, skal I opjustere indsats over for ordblinde

Aktiviteten på ordblindeundervisning er styrtdykket siden 2013, viser tal fra Undervisningsministeriet. Det er en bombe under regeringens vision om at satse på uddannelse og have et klart fokus på opkvalificering af ufaglærte, lyder advarslen fra Hanne Pontoppidan.

02.07.2019
  • Vi mener

Statsansatte læreres sygefravær stadig i top

Sygefraværet blandt lærere ansat i staten er stadig langt højere end gennemsnittet for alle statsansatte. Og selv om det er faldet en smule, er det svært at gennemskue, om det dækker over en positiv eller negativ udvikling.

26.06.2019
  • Vi mener

Regeringsaftalen har flere skridt i den rigtige retning

- især når det gælder afskaffelsen af omprioriteringsbidraget og redningskransen til VUC. Men deltagerbetalingen for danskuddannelse bør fjernes helt og ikke kun sættes ned, mener Uddannelsesforbundet.

14.06.2019
  • Vi mener

Giv 600.000 bedre mulighed for at lære at læse og regne

Skal ufaglærte og ledige for alvor få udbytte af almen uddannelse, skal man tage udgangspunkt i kursisterne behov i forhold til tid, sted og nytteværdi. Det var opfordringen til en ny regering fra debat på Folkemødet om at sikre reelle uddannelsestilbud i hele Danmark

27.05.2019
  • Vi mener

FGU: Brug for mere vejledning om SPS

EMU er netop udkommet med inspiration til, hvordan et ordblindevenligt læringsmiljø kan tilrettelægges på de kommende FGU-skoler. Inspirationsmaterialet har mange gode takter, men Uddannelsesforbundets formand efterlyser en bedre vejledning om specialpædagogisk støtte (SPS).

26.04.2019
  • Vi mener

Kort afstand til en erhvervsuddannelse løser ikke problemet

Delaftale om ungeudspil skal øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Målet med aftalen er, at flere uddannelser tæt på de unges bopæl, skal få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Uddannelsesforbundet formand frygter, at de nye initiativer ikke vil øge søgningen, men i stedet forringe kvaliteten af uddannelserne.

26.04.2019
  • Vi mener

Efter brugerbetaling: Kursistantal på sprogcentre styrtdykker

Der er sket et fald på næsten 60 procent blandt såkaldte s-kursister på landets sprogcentre, siden regeringen indførte brugerbetaling på danskuddannelse sidste sommer, viser ny undersøgelse fra De Danske Sprogcentre.

23.04.2019
  • Vi mener

STU-fyringer vil ramme de allermest sårbare unge

Københavns Kommune planlægger at skære halvdelen af STU-vejlederteamets stillinger væk. Sker det, vil det ramme nogle af de mest sårbare i uddannelsessystemet, advarer vejlederne. Uddannelsesforbundet har nu henvendt sig til Børne- og Ungeudvalget med de samme bekymringer.

10.04.2019
  • Vi mener

Uddannelsesforbundet: Alle har ret til at komme på pension i en værdig alder

Der er brug for en værdig pensionsalder for alle uanset job og uddannelse, mener Uddannelsesforbundet, der vil have skrottet den velfærdsreform, som skal sætte pensionsalderen op de kommende år.