Uddannelsesforbundets synspunkter

Du kan sortere nyhederne efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
29.11.2019
  • Vi mener

Søgning til erhvervsuddannelser: Det går den forkerte vej

Nye tal for søgningen til erhvervsuddannelser viser et voldsomt fald. Det er især unge voksne mellem 18-25, som bliver væk fra erhvervsuddannelserne. Det bør give stof til eftertanke, advarer Uddannelsesforbundet.

19.11.2019
  • Vi mener

Uanstændigt at sætte tidsloft for VUC

Et flertal i Folketinget vil begrænse, hvor længe man kan gå på AVU. Men der går ingen på AVU, som ikke har behov for det, påpeger Uddannelsesforbundet.

18.11.2019
  • Vi mener

Ressourcestærke udlændinge flygter fra danskuddannelser

Efter at udenlandske arbejdere, studerende og EU-borgere selv har skullet betale for danskuddannelse, er seks ud af ti blevet væk fra uddannelserne, viser nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er velkvalificeret arbejdskraft, som Danmark risikerer at miste, advarer Uddannelsesforbundet.

15.11.2019
  • Vi mener

FGU-millioner må ikke tages fra erhvervsuddannelser

Det er ikke rimeligt at tage de 60 millioner kroner, der årligt mangler til FGU, fra andre uddannelser, som allerede er skåret helt ind til benet, og at indføre et loft over, hvor lang tid man kan gå på VUC. Det mener Uddannelsesforbundet.

05.11.2019
  • Vi mener

Konklusion efter arbejdstidsundersøgelse: Stort behov for central arbejdstidsaftale

Uddannelsesforbundet har undersøgt arbejdstiden på de kommunale sprogcentre. Undersøgelsens resultater bliver brugt som input til Lærerkommissionens arbejde med anbefalinger til lærer-arbejdstid og til Uddannelsesforbundets arbejdstidsforhandlinger i foråret.

05.11.2019
  • Vi mener

Finansloven: Det vil støttepartierne på Uddannelsesforbundets områder

Regeringens støttepartier er gået til finanslovsforhandlingerne med krav om blandt andet ekstra penge til VUC’erne, en forlængelse af IGU’en, og at der tages penge fra erhvervsuddannelserne som bruges på vejledning. Det sidste er en dårlig idé, mener Uddannelsesforbundets formand.

03.10.2019
  • Vi mener

Finanslovsforslag: Redningskrans til VUC skal kastes nu

Regeringen smider i sit finanslovsforslag for 2020 en redningskrans til VUC på 50 millioner kroner over fire år. Men hele beløbet skal ud at virke straks, hvis druknedød skal undgås, advarer Uddannelsesforbundet.

02.10.2019
  • Vi mener

FFL20: Regeringen vil give ledige et uddannelsesløft

Regeringen vil give ufaglærte ledige et uddannelsesløft ved at udvide jobrotationsordningen, give dem adgang til korte erhvervsrettede kurser og lade dem tage grundforløbet på en erhvervsuddannelse på dagpenge eller kontanthjælp. Det er et skridt i den rigtige retning for at sikre, at de lediges kvalifikationer bliver vedligeholdt, mener Uddannelsesforbundet.

02.10.2019
  • Vi mener

Reserven på finansloven bør bruges på deciderede investeringer i uddannelse

Afskaffelsen af de årlige besparelser på to procent på en lang række uddannelser sætter en stopper for uddannelsessektorens blødninger. Men regeringen bør bruge finanslovs-reserven på reelle investeringer, hvis uddannelsernes kvalitet skal løftes, påpeger Uddannelsesforbundet efter at have set på regeringens finanslovsforslag.

30.09.2019
  • Vi mener

Lokale skolelukninger får VUC-kursister til at falde fra

Halvdelen af kursisterne vil melde fra, hvis der bliver for langt til deres uddannelse på VUC. Det viser en rundspørge. Formanden for Uddannelsesforbundet kalder det for ”barske løjer”, at man på den måde bliver hægtet af, fordi samfundet ikke stiller de nødvendige muligheder for at opkvalificere sig til rådighed.