Uddannelsesforbundets synspunkter

Du kan sortere nyhederne efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
26.05.2016
  • Vi mener

Repræsentantskab: Væk med omprioriteringsbidraget

Uddannelsesforbundet siger nej til omprioriteringsbidraget, fordi kvaliteten af undervisning, integration og beskæftigelsesindsats forringes, lyder det i en resolution, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet.

26.05.2016
  • Vi mener

Uddannelsesforbundet: Lovindgreb sætter tillidsfolk under pres

Med lovindgrebet i 2013 blev det nemmere for skolelederne at køre uden om den lokale tillidsrepræsentant som aftalepartner, og det er en stor udfordring for tillidsfolkene. De fortjener stor opbakning, siger næstformand Børge Pedersen på årets repræsentantskabsmøde.

21.04.2016
  • Vi mener

Virksomheder efterlyser brugbart dansk til flygtninge

Skal flygtninge kunne klare sig på en arbejdsplads, bør de har et rimeligt kendskab til dansk. Sådan lyder det fra de virksomheder, der deltog i Uddannelsesforbundets høring om, hvordan trepartaftalerne om integration omsættes til praksis.

08.04.2016
  • Vi mener

Ny lov om unge flygtninge vækker bekymring

Unge flygtninge kan ende med at få en discountuddannelse uden fx krav til lærernes kvalifikationer, hvor de ikke lærer ordentligt dansk, frygter Hanne Pontoppidan er konsekvensen af et nyt lovforslag fra regeringen, der også stiller gruppen af 18-25-årige dårligere.

18.03.2016
  • Vi mener

Trepartsaftale om integration rummer surt og sødt

En ny integrationsgrunduddannelse er kerneelementet i den aftale, som arbejdsmarkedets parter og regeringen er blevet enige for at styrke integrationen af flygtninge. Hanne Pontoppidan peger på positive elementer, men understreger samtidig, at fagbevægelsen skal holde skarpt øje med, at IGU’en ikke giver social dumping.

26.02.2016
  • Vi mener

Trepartsaftaler lægger op til parallel​system til danskundervisning

Det er rigtigt positivt, at flygtninge ifølge den nye delaftale om integration i Trepartsforhandlingerne får en hurtigere afklaring af, hvordan deres kompetencer kan bruges bedst muligt på det danske arbejdsmarked. Sådan lyder det fra formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

08.02.2016
  • Vi mener

Uddannelsesforbundet: Unge skal overnatte på erhvervsskolen

Gode ungemiljøer og stærke sociale relationer styrker unges trivsel og mindsker frafaldet, og derfor foreslår Uddannelsesforbundet nu at udvikle erhvervsskolernes skolehjem pædagogisk og skabe et helt nyt tilbud: eud24/7. Her kombinerer man det bedste fra efterskolen og erhvervsskolen.

16.12.2015
  • Vi mener

Uddannelsesforbundet klar med nyt integrationsudspil

Indvandrere og flygtninge bør sikres et minimum af danskkundskaber, inden det giver mening at søge job eller komme i praktik. Sådan lyder det i et nyt udspil fra Uddannelsesforbundet, der lægger op til forbedring af integrationsindsatsen.

19.11.2015
  • Vi mener

Erhvervsskoler slipper for besparelser på finanslov

Erhvervsskolerne skal ikke som de øvrige ungdomsuddannelser spare to procent til den såkaldte omprioriteringspulje i 2016. Det sker på grund af eud-reformen.

03.11.2015
  • Vi mener

Dagpengekommissionen løste ikke problemerne

Udtalelse fra Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse den 2. november 2015