Uddannelsesforbundets synspunkter

Du kan sortere nyhederne efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
26.04.2019
  • Vi mener

Kort afstand til en erhvervsuddannelse løser ikke problemet

Delaftale om ungeudspil skal øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Målet med aftalen er, at flere uddannelser tæt på de unges bopæl, skal få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Uddannelsesforbundet formand frygter, at de nye initiativer ikke vil øge søgningen, men i stedet forringe kvaliteten af uddannelserne.

26.04.2019
  • Vi mener

Efter brugerbetaling: Kursistantal på sprogcentre styrtdykker

Der er sket et fald på næsten 60 procent blandt såkaldte s-kursister på landets sprogcentre, siden regeringen indførte brugerbetaling på danskuddannelse sidste sommer, viser ny undersøgelse fra De Danske Sprogcentre.

23.04.2019
  • Vi mener

STU-fyringer vil ramme de allermest sårbare unge

Københavns Kommune planlægger at skære halvdelen af STU-vejlederteamets stillinger væk. Sker det, vil det ramme nogle af de mest sårbare i uddannelsessystemet, advarer vejlederne. Uddannelsesforbundet har nu henvendt sig til Børne- og Ungeudvalget med de samme bekymringer.

10.04.2019
  • Vi mener

Uddannelsesforbundet: Alle har ret til at komme på pension i en værdig alder

Der er brug for en værdig pensionsalder for alle uanset job og uddannelse, mener Uddannelsesforbundet, der vil have skrottet den velfærdsreform, som skal sætte pensionsalderen op de kommende år.

10.04.2019
  • Vi mener

Uddannelsesforbundet er skeptisk over for Moderniseringsstyrelsens løfte om kursændring

Moderniseringsstyrelsen har givet udtryk for, at den vil slå en ny kurs an. Men det har Uddannelsesforbundet svært ved at få øje på og henviser til, at antallet af sammenstød, forbundet har med styrelsen, fortsat er stigende.

03.04.2019
  • Vi mener

Pas på forhastede konklusioner af sprogcenteranalyse

Uddannelsesforbundet advarer kraftigt om, at man ikke bruger en ny benchmarking- og effektiviseringsanalyse til at sætte endnu en besparelses- og effektiviseringsrunde i gang på sprogcenterområdet og opfordrer til, at man bruger nogle andre mål for kvalitet på området.

02.04.2019
  • Vi mener

Ministerier præciserer: FVU er ikke tilbud om danskuddannelse

Ministerier har præciseret over for landets kommuner, VUC’er og sprogcentre, hvem som er i målgruppen for henholdsvis forberedende voksenundervisning (FVU) og danskuddannelse.

26.03.2019
  • Vi mener

Positivt at flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse

- men selv om udviklingen går den rigtige retning, går den stadig alt for langsomt, mener Uddannelsesforbundet.

20.03.2019
  • Vi mener

Alternativt ekspertudvalg skal udfordre regeringens 10. klasses-eksperter

Det ekspertudvalg, som regeringen for nyligt nedsatte til at se på 10. klasse, er for snævert. Derfor har Uddannelsesforbundet sammen med 15 andre fagforeninger nedsat alternativt ekspertudvalg.

15.03.2019
  • Vi mener

Hanne Pontoppidan til politikere: I afliver VUC. Er det virkelig det, I vil?

Uddannelsesforbundet og GL satte onsdag en række politikere stævne til en høring om VUC’s fortsatte fremtid. Der var heftig debat og stor politisk opbakning til at se på, hvordan man fremtidssikrer et alment, lokalt uddannelsestilbud til voksne i hele landet.