Uddannelsesforbundets synspunkter

Du kan sortere nyhederne efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
27.06.2022
  • Vi mener

Gør det 2-årige hovedforløb for studenter permanent

Sammen med en række andre organisationer, som har indflydelse på EUD-området, opfordrer Uddannelsesforbundet børne- og undervisningsministeren til at gøre hovedforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser til et 2-årigt forløb for alle elever.

25.05.2022
  • Vi mener

Uddannelsesforbundet savner standarder for kvalitet og tilsyn i ny politisk aftale om STU

De gode politiske intentioner om at se på det hele menneske og give STU-eleverne mere selvbestemmelse er prisværdige. Intentionerne kan dog blive svære at efterleve på grund af et økonomisk loft og fraværet af kvalitetsstandarder for private og kommunale STU-tilbud, mener Uddannelsesforbundet.

20.05.2022
  • Vi mener

FGU Danmark: Så er det nu, hvis vi skal redde FGU

19 nye anbefalinger skal være med til at redde en presset FGU-sektor, før det går galt. Økonomien skal gøres bæredygtig, og de unge skal selv kunne vælge FGU, lyder det blandt andet fra FGU Danmark.

10.05.2022
  • Vi mener

Der er et kæmpe efterslæb på investeringer på erhvervsskolerne

Der er behov for massive investeringer til både at forbedre lokaler, indkøbe maskiner og materialer samt sikre muligheder for en ordentlig efteruddannelse af EUD-lærerne. Uddannelsesforbundet støtter det billede af erhvervsuddannelserne, som Lærlingeoprøret tegner gennem både traditionelle og  sociale medier.

27.04.2022
  • Vi mener

Sammenholdet er afgørende frem mod OK23 og OK24

Skal fagbevægelsen lykkes med at sikre en fremtidig udvikling i reallønnen, kræver det enighed og fælles retning. Det er essensen i en resolution vedtaget på Uddannelsesforbundets repræsentantskabsmøde.

27.04.2022
  • Vi mener

Solidaritet med Ukraine. Fordøm Ruslands invasion

Uddannelsesforbundet fordømmer den russiske invasion og fremfærd i Ukraine og ønsker, at Danmark tager imod flygtningene og giver dem mulighed for en så tryg og normal tilværelse i Danmark som muligt. Det er budskabet i en resolution vedtaget af Uddannelsesforbundets repræsentantskab.

25.04.2022
  • Vi mener

Undervisning på engelsk og ukrainsk kan blive godt for de ukrainske flygtninge

Den nye politiske aftale om særlige uddannelsesmuligheder til ukrainske børn, unge og voksne, der er flygtet til Danmark, giver mening, lyder det fra Uddannelsesforbundets formand. Hun har dog én stor bekymring ved aftalen.

06.04.2022
  • Vi mener

Flere gode anbefalinger om livslang læring fra Reformkommission

Den såkaldte Reformkommission fremlagde før påske deres anbefalinger på uddannelsesområdet. Der er flere gode forslag i bunken, lyder det fra Uddannelsesforbundet.

16.03.2022
  • Vi mener

Hver niende VUC-lærer er fyret på 14 måneder

Folketinget er nødt til hurtigt at sikre økonomien, hvis VUC’erne skal være garant for et ordentligt uddannelsestilbud til ufaglærte og kortuddannede voksne i hele landet, lyder det fra Uddannelsesforbundet.

02.03.2022
  • Vi mener

Undervisere verden over støtter det ukrainske folk

Den internationale sammenslutning af underviserorganisationer fordømmer Ruslands angreb på Ukraine, som truer hele regionens sikkerhed.