Uddannelsesforbundets synspunkter

Du kan sortere nyhederne efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
05.11.2019
  • Vi mener

Konklusion efter arbejdstidsundersøgelse: Stort behov for central arbejdstidsaftale

Uddannelsesforbundet har undersøgt arbejdstiden på de kommunale sprogcentre. Undersøgelsens resultater bliver brugt som input til Lærerkommissionens arbejde med anbefalinger til lærer-arbejdstid og til Uddannelsesforbundets arbejdstidsforhandlinger i foråret.

05.11.2019
  • Vi mener

Finansloven: Det vil støttepartierne på Uddannelsesforbundets områder

Regeringens støttepartier er gået til finanslovsforhandlingerne med krav om blandt andet ekstra penge til VUC’erne, en forlængelse af IGU’en, og at der tages penge fra erhvervsuddannelserne som bruges på vejledning. Det sidste er en dårlig idé, mener Uddannelsesforbundets formand.

03.10.2019
  • Vi mener

Finanslovsforslag: Redningskrans til VUC skal kastes nu

Regeringen smider i sit finanslovsforslag for 2020 en redningskrans til VUC på 50 millioner kroner over fire år. Men hele beløbet skal ud at virke straks, hvis druknedød skal undgås, advarer Uddannelsesforbundet.

02.10.2019
  • Vi mener

FFL20: Regeringen vil give ledige et uddannelsesløft

Regeringen vil give ufaglærte ledige et uddannelsesløft ved at udvide jobrotationsordningen, give dem adgang til korte erhvervsrettede kurser og lade dem tage grundforløbet på en erhvervsuddannelse på dagpenge eller kontanthjælp. Det er et skridt i den rigtige retning for at sikre, at de lediges kvalifikationer bliver vedligeholdt, mener Uddannelsesforbundet.

02.10.2019
  • Vi mener

Reserven på finansloven bør bruges på deciderede investeringer i uddannelse

Afskaffelsen af de årlige besparelser på to procent på en lang række uddannelser sætter en stopper for uddannelsessektorens blødninger. Men regeringen bør bruge finanslovs-reserven på reelle investeringer, hvis uddannelsernes kvalitet skal løftes, påpeger Uddannelsesforbundet efter at have set på regeringens finanslovsforslag.

30.09.2019
  • Vi mener

Lokale skolelukninger får VUC-kursister til at falde fra

Halvdelen af kursisterne vil melde fra, hvis der bliver for langt til deres uddannelse på VUC. Det viser en rundspørge. Formanden for Uddannelsesforbundet kalder det for ”barske løjer”, at man på den måde bliver hægtet af, fordi samfundet ikke stiller de nødvendige muligheder for at opkvalificere sig til rådighed.

26.09.2019
  • Vi mener

Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget er vigtigt første skridt mod genopretning af uddannelserne

Ved at sløjfe de årlige besparelser på to procent tager den nye regering et stort skridt imod at redde de udsultede uddannelser. Men der skal også investeringer til de kommende år, hvis uddannelserne skal genoprettes, mener Uddannelsesforbundet.

24.09.2019
  • Vi mener

Minister fik gode råd af Hanne P

Brugerbetaling på danskuddannelser har fået et stort antal internationale studerende og østeuræiske håndværkere til at holde sig væk. Dumt, hvis man gerne vil fastholde kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Sådan lød et af budskabene fra Hanne Pontoppidan, da hun mødte udlændinge- og integrationsministeren.

07.08.2019
  • Vi mener

Formand til regeringen: Vil I satse på uddannelse, skal I opjustere indsats over for ordblinde

Aktiviteten på ordblindeundervisning er styrtdykket siden 2013, viser tal fra Undervisningsministeriet. Det er en bombe under regeringens vision om at satse på uddannelse og have et klart fokus på opkvalificering af ufaglærte, lyder advarslen fra Hanne Pontoppidan.

02.07.2019
  • Vi mener

Statsansatte læreres sygefravær stadig i top

Sygefraværet blandt lærere ansat i staten er stadig langt højere end gennemsnittet for alle statsansatte. Og selv om det er faldet en smule, er det svært at gennemskue, om det dækker over en positiv eller negativ udvikling.