Uddannelsesforbundets synspunkter

Du kan sortere nyhederne efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
04.10.2022
  • Vi mener

Aftale om løft af FGU og VEU-skolerne

Både FGU, VUC’er, AMU, TAMU og ungdomsuddannelser i udkantsområder får et økonomisk løft med en ny politisk aftale.

23.09.2022
  • Vi mener

Både lærere og ledere oplever FGU-skolernes rammer og ressourcer er utilstrækkelige

Seks ud af ti FGU-lærere angiver, at der i mindre grad eller slet ikke er overensstemmelse mellem de krav, der stilles til dem, og de rammer og ressourcer, de har til rådighed. Det viser en ny rapport, der er en del af det evaluerings- og følgeforskningsprojekt om FGU’s første år, som Børne- og Undervisningsministeriet har sat i værk.

14.09.2022
  • Vi mener

Vigtig og bred opbakning til bedre forhold på erhvervsskolerne

40 organisationer har fremlagt et fælles forslag om at give erhvervsskolerne et økonomisk løft. Der peges på, at det er nødvendigt sikre kvaliteten på erhvervsuddannelserne i langt højere grad, end det sker i dag, hvis flere unge i de kommende år skal kunne se sig selv vælge den uddannelsesvej.

09.09.2022
  • Vi mener

Behov for økonomisk redningskrans til både VUC og AMU

Uddannelsesforbundet har sammen med GL og Danske VUC & HF sendt en appel til regeringens støttepartier om at skaffe penge på næste års finanslov til VUC. Sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og lederne på AMU-centrene har forbundet på samme måde sat fokus på AMU-området.

Foto: Henrik Sørensen
31.08.2022
  • Vi mener

Der mangler en nødvendig prioritering af faglærte og kortuddannede i finanslovsforslag

Der er behov for massive investeringer i VUC’er, AMU-centre, erhvervsskoler og FGU-institutioner for at kunne afbøde manglen på kvalificeret arbejdskraft og gøre Danmark klar til en grøn omstilling. Flere uddannelsessteder er allerede sat under skærpet økonomisk tilsyn. Røde tal på flere uddannelsessteder lurer forude, frygter Uddannelsesforbundet.

23.08.2022
  • Vi mener

Der skal findes lokale løsninger på undervisning i kontroversielle emner

Sammen med en række skoleorganisationer har Uddannelsesforbundet sendt et brev til skolerne om at få sat fokus på dialog, for at få skabt tryghed og gode rammer for undervisning i for eksempel Muhammed-konflikten og andre kontroversielle emner. Organisationerne opfordrer desuden undervisningsministeren til at lade skolerne klare opgaven.

23.08.2022
  • Vi mener

Skru op for taxameteret til de forskellige uddannelser

Her ønsker Uddannelsesforbundet, at Christiansborg-politikerne skal sætte ind efter et valg.

27.06.2022
  • Vi mener

Gør det 2-årige hovedforløb for studenter permanent

Sammen med en række andre organisationer, som har indflydelse på EUD-området, opfordrer Uddannelsesforbundet børne- og undervisningsministeren til at gøre hovedforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser til et 2-årigt forløb for alle elever.

25.05.2022
  • Vi mener

Uddannelsesforbundet savner standarder for kvalitet og tilsyn i ny politisk aftale om STU

De gode politiske intentioner om at se på det hele menneske og give STU-eleverne mere selvbestemmelse er prisværdige. Intentionerne kan dog blive svære at efterleve på grund af et økonomisk loft og fraværet af kvalitetsstandarder for private og kommunale STU-tilbud, mener Uddannelsesforbundet.

20.05.2022
  • Vi mener

FGU Danmark: Så er det nu, hvis vi skal redde FGU

19 nye anbefalinger skal være med til at redde en presset FGU-sektor, før det går galt. Økonomien skal gøres bæredygtig, og de unge skal selv kunne vælge FGU, lyder det blandt andet fra FGU Danmark.