Uddannelsesforbundets synspunkter

Du kan sortere nyhederne efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
07.02.2023
  • Vi mener

Store bededag-loven giver flashback til indgrebet ved OK13

Det er ikke bare frækt, men også dumt, når regeringen ignorerer, at det er fagforbund og arbejdsgiverorganisationer, der aftaler vilkår og løn i Danmark. Lovindgrebet om store bededag fremkalder dårlige minder, skriver formand Hanne Pontoppidan i dette indlæg.

Foto: Henrik Sørensen
12.01.2023
  • Vi mener

Det er totalt mangel på respekt at fjerne store bededag

Regeringens lovforslag om at fjerne store bededag er både en hån mod den enkelte lønmodtager og et angreb på organisationerne og den danske overenskomstmodel for arbejdsmarkedet, som er berømmet Verden rundt.

06.01.2023
  • Vi mener

Behov for mere power bag AMU- og VUC-satsning fra SVM-regeringen

Uddannelsesforbundet efterlyser en mere langsigtet indsats for AMU og VUC, til trods for at Folketinget har forlænget en række initiativer, der skal styrke kortuddannedes kompetencer. Hanne Pontoppidan peger på de kommende trepartsforhandlinger som et godt sted at lægge en plan.

14.12.2022
  • Vi mener

Godt at styrke erhvervsuddannelser og få flere i arbejde

Utrolig positivt at ny regering vil investere i, at flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse og opkvalificere ledige og ufaglærte. Det vækker dog bekymring hos Uddannelsesforbundet, at jobcentrene nedlægges.

11.12.2022
  • Vi mener

Stop fyringerne af lærerne - giv dem i stedet et fagligt løft

Uddannelsesforbundet opfordrer en ny regering til at lade erhvervsskolerne og AMU-centrene udnytte den midlertidige mangel på elever til at skabe attraktive, fagligt robuste uddannelser og opkvalificere lærerne. For efter cirka 240 lærere alene i år har fået en fyreseddel, bliver det endnu sværere fremover at sikre kvaliteten på en række uddannelser.

04.10.2022
  • Vi mener

Aftale om løft af FGU og VEU-skolerne

Både FGU, VUC’er, AMU, TAMU og ungdomsuddannelser i udkantsområder får et økonomisk løft med en ny politisk aftale.

23.09.2022
  • Vi mener

Både lærere og ledere oplever FGU-skolernes rammer og ressourcer er utilstrækkelige

Seks ud af ti FGU-lærere angiver, at der i mindre grad eller slet ikke er overensstemmelse mellem de krav, der stilles til dem, og de rammer og ressourcer, de har til rådighed. Det viser en ny rapport, der er en del af det evaluerings- og følgeforskningsprojekt om FGU’s første år, som Børne- og Undervisningsministeriet har sat i værk.

14.09.2022
  • Vi mener

Vigtig og bred opbakning til bedre forhold på erhvervsskolerne

40 organisationer har fremlagt et fælles forslag om at give erhvervsskolerne et økonomisk løft. Der peges på, at det er nødvendigt sikre kvaliteten på erhvervsuddannelserne i langt højere grad, end det sker i dag, hvis flere unge i de kommende år skal kunne se sig selv vælge den uddannelsesvej.

09.09.2022
  • Vi mener

Behov for økonomisk redningskrans til både VUC og AMU

Uddannelsesforbundet har sammen med GL og Danske VUC & HF sendt en appel til regeringens støttepartier om at skaffe penge på næste års finanslov til VUC. Sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og lederne på AMU-centrene har forbundet på samme måde sat fokus på AMU-området.

Foto: Henrik Sørensen
31.08.2022
  • Vi mener

Der mangler en nødvendig prioritering af faglærte og kortuddannede i finanslovsforslag

Der er behov for massive investeringer i VUC’er, AMU-centre, erhvervsskoler og FGU-institutioner for at kunne afbøde manglen på kvalificeret arbejdskraft og gøre Danmark klar til en grøn omstilling. Flere uddannelsessteder er allerede sat under skærpet økonomisk tilsyn. Røde tal på flere uddannelsessteder lurer forude, frygter Uddannelsesforbundet.