-At fjerne store bededag ved lov, og ovenikøbet gøre det, mens der foregår overenskomstforhandlingerne for det private arbejdsmarked, er en hån mod både den enkelte lønmodtager, lønmodtagernes organisationer og faktisk også arbejdsgiverne. Regeringen viser, at den ikke respekterer den danske aftalemodel, hvor det er fagforeningerne og arbejdsgiverne, der laver aftaler om løn og arbejdstid på arbejdsmarkedet. En model, der gennem mere end et århundrede har været en garant for et stabilt arbejdsmarked sammenlignet med andre europæiske lande.

Sådan lyder det fra formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, efter SVM-regeringen har offentliggjort det lovforslag, der vil ophæve store bededag som en helligdag og gøre dagen til en almindelig arbejdsfredag.

Dobbeltmoralsk – imod indblanding fra EU

Hanne Pontoppidan mener, at regeringen handler dobbeltmoralsk. Hun peger på regeringens modstand mod EU’s direktiv om mindsteløn. Direktivet blev vedtaget i 2022, og med det blander EU sig direkte i medlemsstaternes modeller for at regulere løn- og arbejdsvilkår.  

I regeringsgrundlaget for SMV-regeringen fremgår det, at regeringen vil anlægge et annullationssøgsmål om EU’s mindstelønsdirektiv, da det i Danmark er arbejdsmarkedets parter, der forhandler rammerne for løndannelsen. Det betyder, at Danmark er klar til at anlægge en sag mod EU-institutionerne på grund af direktivet om mindsteløn.

-Vi er helt enige med regeringen i, at EU ikke skal blande sig i forholdene på det danske arbejdsmarked. Og det gør forundringen endnu større, at regeringen ikke kan se, at den netop selv angriber den danske forhandlingsmodel, når den dikterer, at store bededag skal være en arbejdsdag og samtidig lovgiver om lønnen for den arbejdsdag. Arbejdstid og løn er i Danmark et emne, der aftales mellem arbejdsmarkedets parter ved overenskomstforhandlingerne – det skal regering og Folketinget ikke blande sig i, siger Hanne Pontoppidan.