De fleste af Uddannelsesforbundets medlemmer er gennem deres overenskomst dækket af en gruppelivsforsikring. Her vil ske en udbetaling til dig, hvis du får en kritisk sygdom, eller til dine efterladte, hvis du dør inden du bliver 70 år.

Du har som medlem af Uddannelsesforbundet mulighed for at købe en ekstra gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv, hvor der sker udbetalinger til dine efterladte, hvis du dør i en tidlig alder. Ved dødsfald under 50 år udbetales 1.000.000 kroner til de efterladte. Beløbet falder i takt med, at du bliver ældre.

Læs mere om dine betingelser og udbetalingerne ved den særlige gruppelivsordning

Det er DLF (Danmarks Lærerforening), der administrerer aftalen for Uddannelsesforbundet.

Hvis du ønsker at tegne den ekstra gruppelivsforsikring, skal du sende en mail til administrativenhed@uddannelsesforbundet.dk. Her skal du oplyse CPR-nummer, adresse, kontakt-mail og samtidig skrive, at du giver samtykke til, at Uddannelsesforbundet kan sende dine oplysning videre. Derefter vil du blive kontaktet af DLF.