På lønsedlen fra januar er der sket en stigning på 312,75 kroner på løntillægget for en række lærere, der tidligere har været ansat på FOAS almene overenskomst. De almene lærere er nemlig nu dækket af nye virksomhedsoverenskomster, som Uddannelsesforbundet forhandlede på plads i 2022 som erstatning for FOAS-overenskomsten.

I virksomhedsoverenskomsterne er det aftalt, at løntillægget stiger fra 1. januar med 3.753 kr. pr. år. Det svarer på 312,75 kroner pr. måned for januar 2023.

Stigning i fast tillæg til sproglærere

For undervisere i dansk som andetsprog ved AOF Job & Dansk og Sprogcenter Midt stiger det faste tillæg 1. januar med 4.322 kr. pr. år.