Hvis du er sygemeldt, kan du ikke pålægges at afholde din ferie. Som udgangspunkt kan du heller vælge at holde din ferie, hvor du er syg.

Er du længerevarende sygemeldt, kan du dog holde ferie, hvis det blandt andet vurderes at have en sygdomslindrende effekt. Længerevarende syg er, når du er syg ud over 30 dage, og din arbejdsgiver kan få sygedagpenge fra kommunen.

Få ferieaftalen på skrift

For at holde ferie som sygemeldt, skal det være efter aftale med arbejdsgiver og jobcenter. Når du holder ferie, bliver sygedagpengeudbetalingen til arbejdsgiver sat på pause i perioden, og du bruger af din optjente ferie. 

Når du har aftalt ferie med jobcentret, råder vi til at få en skriftlig tilkendegivelse fra jobcentret, hvor start- og sluttidspunkt for ferien fremgår. Her skal det også fremgå, at sygedagpengeudbetalingen genoptages efter ferieafholdelsen.