En ny normperiode begynder enten 1. august eller 1. januar. Senest fem uger inden skal du have modtaget en opgaveoversigt for perioden. Inden du modtager den endelige opgaveoversigt, skal du ifølge din overenskomst have haft en dialog med din leder om, hvilke opgaver du skal løse i den kommende normperiode.  

Forbered dig på mødet med din leder

Et godt udgangspunkt for samtalen med din leder om det kommende års opgaver er, at du kigger på den skoleplan, din ledelse har drøftet med tillidsrepræsentanten og præsenteret for lærerne. I skoleplanen kan du se, hvilke prioriteter ledelsen har for det kommende år, og hvad der forstås ved individuel forberedelsestid.

Når du har kigget på skoleplanen, kan du læse din leders bud på din opgaveoversigt. Den skal du gerne have før jeres samtale, så du kan se, om der er en sammenhæng mellem de målsætninger, som ledelsen har, og de opgaver, du forventes at løse.

Er der tilstrækkelig tid til dine opgaver?

Det er vigtigt, at du forholder dig til, om du kan løfte de opgaver, ledelsen forventer, du skal løse, og om der afsat den nødvendige tid til opgaverne. Hvis du mener, der ikke er tid nok til løsningen af opgaverne og forberedelsen af undervisningen, er det vigtigt at få talt om det med din leder. Det er din leder, der skal forholde sig til, om det er muligt at undervise med god kvalitet ud fra de rammer, der gives.

Både store og små opgaver er vigtige

Det er også en god ide at være bevidst om dine øvrige opgaver. Hvis opgaver overstiger 60 timer på et år, skal de fremgå selvstændigt på din opgaveoversigt. Erfaringen viser, at det, der virker som småopgaver, hurtigt kan overskride 60 timer på et år. Og så bør de fremgå som selvstændige opgaver i opgaveoversigten. En måde at finde ud af, om småopgaver tager længere tid end forventet, er at tage en gennemsnitlig uge, hvor du noterer de små ting ned og ganger op.

Hvis du undrer dig over, at der er nogle opgaver, der ikke er nævnet i din leders udkast, er det vigtigt, at du gør opmærksom på det. Din leder kan have glemt dem. Eller også ved du måske, at der er nogle opgaver, som din leder ikke er opmærksom på, som typisk lander hos dig.

Du kan også kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til din opgaveoversigt.

Læs mere

Stat

Kommunalt