Selvom EUX-eleverne allerede nu udgør en tredjedel af alle de elever, der efter grundskolen søger ind på en erhvervsuddannelse, så har EUX et uforløst potentiale. Det er budskabet fra Uddannelsesforbundet, Djøf, IDA, GL og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.

De fem organisationer er gået sammen for at kortlægge de udfordringer og justeringer, der kan gøre de seks forskellige retninger på EUX endnu mere attraktive. Der er nu sat en proces i gang, hvor organisationerne har taget kontakt til de forskellige politiske partier i Folketinget for at få skabt justeringer på EUX. 

Flere forbedringspotentialer

Uddannelsesforbundet og de øvrige organisationer peger blandt andet på, at EUX-forløbene i dag er for sammenpressede til, at eleverne altid kan nå de faglige mål både i erhvervsfag og gymnasiefag. Desuden er der behov for at se på, hvordan uddannelserne kan opbygges, så de sociale miljøer i skoleperioderne bliver bedre. Skal EUX for alvor udfolde dets potentiale, så er det også vigtigt, at underviserne på EUX får løftet deres kompetencer og får tid til at prioritere samarbejdet på tværs af fagene.