Både politiske ungdomspartier over en bred kam, arbejdsgivere og fagforbund råber nu i kor om, at der behov for at løfte erhvervsuddannelserne. Det sker i forlængelse af, at Lærlingeoprøret, som består af en gruppe nyligt uddannede håndværkere og erhvervsskoleelever, i foråret offentliggjorde en række historier om forholdene på erhvervsskolerne. Her var der blandt andet eksempler på maskiner og udstyr, som overhovedet ikke kunne matche den virkelighed, som erhvervsskoleeleverne møder, når de kommer ud på arbejdspladser.

-Jeg tænker, at Christiansborg har svært ved at sidde en så bred opfordring til forbedringer af erhvervsuddannelserne overhørig. Og det er tid til at lytte, hvis erhvervsskolerne fortsat skal kunne udklække dygtige faglærte, som skal være en del af fundamentet for den fremtidige udvikling af Danmark, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

I fællesskab foreslår organisationerne blandt andet:

  • at taxameteret til erhvervsskolerne løftes markant
  • at der investeres langt mere i faglig uddannelse af erhvervsskolelærerne
  • at digitaliseringen inddrages mere i undervisningen
  • at der sikres en bedre kontakt mellem erhvervsskolen og lærlingen i praktiktiden
  • at der kommer mere opmærksomhed på skolehjem

Kom til digital debat med Lærlingeoprøret

Den 10. oktober har Uddannelsesforbundet inviteret initiativtagerne til Lærlingeoprøret til et debatmøde om forholdene på erhvervsskolerne.

Klik på her og læs mere om mødet og tilmelding