Som ansat på en af Uddannelsesforbundets overenskomster for lærere på statslige arbejdspladser optjener du særlige feriedage i kalenderåret. Feriedagene – den såkaldte sjette ferieuge – holdes i det efterfølgende ferieår i perioden fra 1. maj og et år frem. 

Du kan vælge at holde dine særlige feriedage samlet eller enkeltvis.

Fra 1. januar kan særlige feriedage, der ikke er fastlagte, varsles afholdt af din leder. Det kan for eksempel være i vinterferie i uge 7 eller uge 8.

Du kan aftale at overføre ikke-afholdte feriedage til det efterfølgende ferieår, eller du kan aftale at få dem udbetalt ved ferieårets afslutning.

Der kan være særlige tilfælde, hvor du på grund af forhold på arbejdspladsen ikke kan få lov at holde feriedagene på det tidspunkt, du ønsker.

Undervisning på en almindelig arbejdsdag hører ikke til blandt forhold, der kan begrunde en afvisning om afholdelse af en særlig feriedag. Derimod vil din leder kunne afvise dit ønske til en særlig feriedag, hvis den falder sammen med arrangementer, hvor din personlige tilstedeværelse er afgørende for gennemførelsen. Det kan for eksempel være i forbindelse med eksamen eller en studietur.

Læs mere om feriereglerne