Lærerne på erhvervsuddannelserne er den gruppe, der i højest grad oplever, at covid-19-nedlukningen har sat skub i deres anvendelse af digitale teknologier i undervisningen. Det viser en mini-analyse fra EVA – Danmarks Evalueringsinstitut.

I analysen svarer 42 procent af EUD- og EUX-lærerne, at de i dag i højere grad anvender digitale teknologier i undervisningen end før covid19-nedlukningen. For lærerne på HHX og HTX er det 27 procent, mens 24 procent af lærerne på STX i højere grad anvender digitale løsninger end før pandemien.

Digitale teknologier er her defineret som programmer, apps, platforme og hardware, der kan bruges i undervisningen. Det kan både være digitale teknologier, som er udviklet med et undervisningsformål. Det kan også være programmer, som ikke er udviklet med et decideret undervisningsformål, men stadig inddrages i undervisningssammenhæng.

Teknologi skaber variation

Det er især videoopkald via teknologier som Zoom og Teams, der i høj grad benyttes. Før Covid-19-nedlukningen, var det tre procent af underviserne på erhvervsskolerne, der benyttede sig af videoopkald hver måned. Nu er det omkring 30 procent.

Når lærerne bliver spurgt til, hvad formålet med at benytte teknologierne er, så er de tre oftest brugte begrundelser:
- mulighed for variation i undervisningen
- mulighed for at tilgodese elevernes forskellige måde at lære på
- muligheden for at understøtte faglige mål

Vigtigt med dialog på skolen

Analysen viser også, at 52 procent af EUD- og EUX-lærerne ønsker, at de i endnu højere grad kan benytte digitale teknologier i deres undervisning. Det er igen en højere procentsats end lærerne på HHX, HTX og STX.

-Trods en koldstart ved den første corona-nedlukning i 2020, så er lige over halvdelen af lærerne på EUD og EUX kommet godt i gang – og det er rigtigt positivt. Vi skal dog også huske på, at der fortsat er en stor gruppe af lærerne, som ikke er helt med på samme niveau. Derfor er det vigtigt, at der er en dialog mellem lærere og ledere på skolen om, hvordan teknologien kan støtte og måske højne undervisning. Der er fortsat behov for didaktiske diskussioner om brugen af teknologien, lige som der er behov for, at lærerne også får den fornødne tid og viden til at udnytte de digitale muligheder og forberede undervisningen, siger Hanne Pontoppidan, der er formand for Uddannelsesforbundet.

Læs EVA-rapporten her

Brug dialogværktøj om digitalisering på din skole

Uddannelsesforbundet har udarbejdet et dialogværktøj, som tillidsvalgte kan bruge i forbindelse en øget brug af digitale teknologier i undervisningen. Det er ikke en manual med skræddersyede løsninger, men et dialogværktøj der indeholder en række ”vigtige” spørgsmål, som medarbejderrepræsentanten kan gøre opmærksom på overfor ledelsen i for eksempel SU eller i dialogen med kolleger på lærerværelset.
Læs mere