Der var glæde i Uddannelsesforbundet tirsdag: En vigtig voldgiftssag om det almene fag PASE blev vundet. Den betyder, at du som underviser i almenfagene PASE, IOM eller Teknologiforståelse på FGU har ret til samme tillæg som andre, der underviser i almene fag. 

Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan er glad for, at Uddannelsesforbundet har vundet sagen:

- Men alt andet havde også været urimeligt. Der er efter min klare opfattelse, dét, vi har aftalt. Og det har vi nu også en fagretslig afgørelse, der bekræfter, siger hun.

Voldgiftsafgørelsen slår også fast, at der ikke er krav om, hvor mange timer du skal undervise i fagene – eller at du har en bestemt uddannelse – for at få tillægget.

Det er ledelsen, der vurderer, om du som underviser har kompetencerne til at undervise i fagene. Og når den vurdering er foretaget, og du underviser i et af fagene, skal du have tillæg for undervisning i almene fag.

Hvad står almenfagene for?

PASE står for Privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære. IOM står for Identitet og Medborgerskab.