Regeringen og en række aftalepartier har netop indgået en aftale om et økonomisk løft til FGU og institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelse – VUC og AMU. Aftalen rækker flere år frem.

- Vi er rigtig glade for, at der er indgået en aftale. Det er uddannelsesområder, der i årevis har været nødlidende, og som derfor har et enormt behov for en hurtig tilførsel af ekstra penge, siger formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, men tilføjer: 

- Det er næppe tilstrækkeligt, men dog en kærkommen begyndelse.

Uddannelserne er afgørende for børn og voksne

Det er Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet, der sammen med regeringen er blevet enige om dette økonomiske løft i sidste øjeblik, inden der – måske – udskrives valg.

Uddannelsesområderne er tiltænkt 215 millioner kroner i 2023, 210 millioner kroner i 2024 og 190 millioner kroner årligt fra 2025 og frem.

- De uddannelser, vi hjælper med den her aftale, er på hver sin måde fuldstændig afgørende for unge og voksne, som har brug for en anden vej for at komme i uddannelse eller job. Derfor er jeg godt tilfreds med den her håndsrækning, som giver institutionerne et stort økonomisk løft, siger børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun udtaler til A4 Uddannelse, at det sker i en fælles erkendelse af, at nogle uddannelser er beredskab for vores samfund og enormt konjunkturfølsomme.

- Man kan ikke have samme måde at tildele penge på til de uddannelser. Det er det vigtigste principielle flyt med denne aftale.

FGU-modellen skal drøftes næste år

Jacob Mark fra Socialistisk Folkeparti er glad for, at der med aftalen kommer et permanent og stort løft af økonomien til FGU-uddannelsen for unge, som ikke går ”den snorlige vej” igennem uddannelsessystemet.

- De har brug for et andet tilbud med ordentlig tid til støtte, siger han om aftalen, der gerne skulle sikre stabilitet på FGU, udtaler han. 

Samlet betyder aftalen, at hver FGU-institution vil få tilført midler svarende til knap 750.000 kroner i særlige tilskud, som udbetales i år. FGU får yderligere tilført 167 millioner kroner, der også udmøntes som et midlertidigt særtilskud og udbetales februar næste år. Her vil FGU-institutionerne også modtage de 79,1 millioner kroner til støtte af undervisningsformål med videre, som allerede er afsat på finansloven. Og med aftalen bliver der også udmøntes tre millioner kroner til at videreføre et forsøg med EGU-elever i et kombinationsforløb på højskoler.    

Aftalepartierne forpligter sig samtidig til, at ”drøfte behovet for strukturelle og indholdsmæssige ændringer af FGU” de næste år. Herunder, om der er behov for justeringer af tilskudsmodellen for FGU.

Læs aftaleteksten her

VEU-området får støtte

For VUC er aftalepartierne enige om, at der næste år skal bruges 10 millioner kroner til at forhøje puljen til økonomisk udfordrede VUC-afdelinger, så den vil udgøre 23,4 millioner kroner.

For AMU er partierne enige om, at der skal afsættes 10 millioner kroner som et særtilskud til offentlige udbydere af AMU, hvor AMU udgør den primære uddannelsesaktivitet.

Også det erhvervsrettede uddannelsestilbud TAMU er med i aftalen. Der skal fra næste år og i årene frem afsættes 25 millioner kroner til at øge aktiviteten. Blandt andet skal TAMU-tilbuddet udbredes bedre geografisk.

Endelig er der for ungdomsuddannelser i udkantsområder enighed om, at man skal holde hånden under blandt andet de små erhvervsskoler i yderområderne. Den etårige forhøjelse af udkantstilskuddet føres både videre og får tilført en tredobling af pengene til samlet set en pulje på 30 millioner kroner fra næste år.

Aftalepartierne er også enige om at ”genbesøge” behovet for en varig løsning for ungdomsuddannelserne i forhold til forhandlinger om justering af taxameter- og tilskudssystemet på ungdomsuddannelser, hedder det i aftalen.

Aftalen indebærer dog, at aftalepartierne også efter valget har flertal til at gennemføre forhøjelserne.