Hvornår skal min ferie senest være afviklet? Hvad med gammel ferie, jeg har taget med fra før den nye ferielov? Lige nu nærmer vi os igen afslutningen af en ferieafholdelsesperiode, som kan udløse mange spørgsmål. Det sker den 31. december i år.

Nedenfor får du svar på nogle af de typiske spørgsmål. Er der noget andet, du gerne vil vide om feriereglerne, kan du kontakte Uddannelsesforbundet.

Hvornår skal din ferie være afholdt i den nye ferielov?

Et ferieår går fra 1. september til 31. august året efter, og ferien optjent i denne periode skal være afviklet inden 31. december dette år.

Det vil sige, at den ferie, du har optjent fra 1. september 2021 til 31. august 2022, skal være afviklet senest 31. december 2022.

Du skal som hovedregel afholde mindst fire af de fem ugers ferie, som ferieloven giver ret til.

Ønsker du ikke at afholde den femte ferieuge, kan du aftale med arbejdsgiveren at den overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver godt kan sige nej til at lave en aftale med dig. Så skal du i stedet have feriedagene udbetalt.

Din arbejdsgiver kan også vælge at varsle, at du skal holde dagene inden ferieafholdelsesperiodens udløb. Varslet er en måned. Det er nemlig både dit og din arbejdsgivers ansvar, at du får holdt din ferie.

Aftale skal på plads inden årets udgang

Så har du stadig ferie til gode, kan det være en god idé at tage stilling til nu, om der skal lægges mere ferie ind i kalenderen inden den 31. december.

Hvis du indgår en aftale om at overføre feriedage, får du mulighed for at afholde dagene på et senere tidspunkt efter 2021.

En aftale om overførsel skal være indgået senest 31. december i år. Gør du ikke det, så bliver den femte ferieuge automatisk udbetalt til dig på den anden side af nytår.

Er du ”feriehindret” – fordi for eksempel er på barsel eller syg - op til ferieafholdelsesperiodens udløb, gælder andre regler.

Penge bliver udbetalt efter fratrædelse

Hvis du har overført ferie fra en tidligere ferieafholdelsesperiode, enten som ferie ud over fire uger eller feriehindret ferie, og du fratræder dit job inden du har afholdt din overførte ferie, så udbetales ferien til dig. 

Eksempel på brug af feriedage

Du når ikke at holde alle mine feriedage inden 31. december 2022

Du har i oktober stadig 10 dage tilbage af den ferie, du har optjent mellem september 2021 og august 2022. De fem af dagene bruger du på at holde efterårsferie.

Derudover har din arbejdsgiver bestemt, at du skal bruge to dage mellem jul og nytår.

Hvis du ikke vil holde mere end den planlagte ferie, vil de resterende tre dage automatisk blive udbetalt til dig. Hvis du gerne vil bevare feriedagene, kan du inden 31. december aftale med din arbejdsgiver, at de bliver overført til næste ferieafholdelsesperiode.