Lærernes Pension vil hurtigst muligt sælge alle russiske værdipapirer, aktier og obligationer. Det oplyser formanden for Lærernes Pension, Gordon Ørskov Madsen, til Altinget.dk.

Det betyder, at pensionsselskabet snarest muligt vil afhænde værdipapirer for op mod en milliard kroner.

- Vi plejer at screene virksomheder i forhold til, om de eksempelvis producerer våben, tobak eller lignende. Men i det her særlige tilfælde har vi på grund af invasionen af Ukraine valgt at afhænde alt, som har med Rusland at gøre, siger Gordon Ørskov Madsen til Altinget.

Det eneste rigtige at gøre

Lærernes Pension investerer omkring 130 milliarder kroner i mange typer af investeringer fordelt på mange lande og valutaer, men det skal altså fremover ikke gælde russiske aktiver.

Det er ifølge Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, det eneste rigtige at gøre.

“Undervisernes pensionspenge skal ikke gå til at støtte lande, som fremmer voldelige konflikter.ˮ

- Undervisernes pensionspenge skal ikke gå til at støtte lande, som fremmer voldelige konflikter. Vi skal hurtigst muligt væk fra at støtte russiske virksomheder og obligationer, siger Hanne Pontoppidan.

Bestyrelsen i Lærernes Pension har fastlagt en ’Politik for ansvarlige investeringer’, som blandt andet definerer, at Lærernes Pension ikke skal investere i virksomheder, som fremmer voldelige konflikter ved at producere våben eller handle med dem, eller som krænker menneskerettigheder.