Den virtuelle arbejdskultur, som corona-pandemien har skabt på undervisningsinstitutioner og resten af arbejdsmarkedet, skal ikke udfordre din ret til at være syg. Det slår konsulent i Uddannelsesforbundet Flemming Jørgensen fast. 

-Reglerne for sygdom er fortsat de samme, også selv de seneste to år med corona har betydet, at rigtig mange har arbejdet hjemmefra. Sygdom er lovligt forfald. Og derfor er man som medarbejder ikke forpligtet til at deltage i for eksempel virtuelle møder, hvis man er sygemeldt med corona eller af en anden grund, siger konsulent Flemming Jørgensen.

Reglerne er fortsat de samme

Det er blandt andet i funktionærloven, der slår fast, at sygdom er lovligt forfald.

En sygemelding betyder ophør med arbejdet, medmindre der er en klar tilkendegivelse om noget andet.

Det betyder, at den sygemeldte ikke skal løse arbejdsrelaterede opgaver, så længe sygemeldingen gælder. Hvis en medarbejder selv vælger at løse opgaver, så er det selvfølgelig en mulighed.

-Det er altså medarbejderens eget valg, hvis man svarer på mails eller deltage et virtuelt møde. Arbejdsgiveren kan ikke stille forventninger på denne måde – heller ikke selv om mange nu har virtuel adgang til møder hjemme fra, siger Flemming Jørgensen. 

Få gjort holdningen officiel
Hvis medarbejderne oplever, at corona-tiden har rykket ved opfattelsen af, hvad sygdom er, så opfordrer Uddannelsesforbundet til at få talt om sagen i de officielle fora, der er på en arbejdsplads. 

Det kan være tillidsrepræsentanten tager sagen op med lederen. Det kan også være, at sagen skal diskuteres i SU – arbejdspladsens samarbejdsudvalg. 

-Hvis der er opstået en kultur på arbejdspladsen de seneste år, om at sygdom er til diskussion, så er det vigtigt, at der kommer en officiel udmelding om, at det er sygdom fortsat ikke, siger Flemming Jørgensen.