Efter mere end et års forhandlinger er det lykkes at indgå et forlig om en ny overenskomst på størstedelen af de skoler, der tidligere har været omfattet af FOAS-overenskomsterne.

Der er aftalt generelle lønstigninger på 5,05 procent i overenskomstperioden fra 1. april 2021 til 31. marts 2024, netop som på det statslige område. Herudover er der aftalt stigninger i tillægget på både sprogcenter- og almenområdet.

Forliget giver også ret til seniorbonus på 0,8 procent, fra man fylder 62 år. En bonus, der af den enkelte kan konverteres til to seniorfridage eller et ekstraordinært pensionsbidrag. 

Aftale betyder ændringer i arbejdstidsreglerne

Arbejdsgivernes krævede markante ændringer til arbejdstidsaftalerne. Arbejdstiden har derfor været det helt store stridspunkt i forhandlingerne. 

Der er indgået en aftale med en række ændringer, men vigtigst er, at den samlede ressource til forberedelse er fastholdt. Det bliver dog muligt at skævdele en del af forberedelsen lokalt. 

Formand tilfreds med resultatet

I Uddannelsesforbundet er der tilfredshed med, at en aftale nu endelig er landet efter mere end et års forhandlinger.

- Jeg er glad for, at vi endelig har et forlig for de private medlemmer efter lange og seje forhandlinger siden foråret 2021. Det er et overenskomstresultat, som begge parter kan være tilfredse med, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

- Vi har endelig fået en seniorordning ind i de private overenskomster. Det har vi kæmpet for i rigtig mange år. Desuden har vi sikret, at lærerne stadig - via de centrale aftaler - er sikret en rimelig forberedelsesressource til deres undervisningsopgave og en lønforbedring, der matcher det, de statslige lærere har fået. 

Medlemsmøder om OK-forliget

Da der er tale om 31 selvstændige virksomhedsoverenskomster, er det Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, der tager stilling til overenskomstresultatet.

Før det sker, får medlemmer, som er ansat på de 31 pågældende arbejdspladser, mulighed for at give deres mening om resultatet tilkende på medlemsmøder. Her vil overenskomsterne blive gennemgået og drøftet.

Vi opfordrer, alle medlemmer, der arbejder på de omfattede arbejdspladser, til at deltage i disse møder og give deres besyv med, da dette er vigtig for stillingtagen i hovedbestyrelsen.

Medlemsmøderne afholdes den 30. Og 31 maj. Der vil snart blive sendt invitationer ud.

Vil du vide mere?

Læs gennemgangen af aftalerne her

På siden kan du også se, hvilke 31 arbejdspladser der har tegnet ny overenskomst med Uddannelsesforbundet.