Den forventede flygtningestrøm fra Ukraine kan betyde, at der kommer endnu mere pres på en række velfærdsområder. Derfor vil Folketinget hastebehandle en midlertidig lov, der giver mulighed for, at pensionister og efterlønnere, der er har arbejdet indenfor en række velfærdsområder, kan vende tilbage til deres fag, uden at det går ud over pensionen eller efterlønnen.

Ungdoms- og voksenuddannelserne er netop et af de områder, der er omfattet af ordningen sammen med blandt andet grundskolen og sundhedsvæsenet. Ordningen kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. april og frem til udgangen af året.

Behøver ikke direkte kontakt med flygtninge

Folketinget lægger op til, at ordningen både kan benytes, når den enkeltes arbejdsopgaver kan relateres direkte til håndteringen af de fordrevne fra Ukraine – for eksempel undervisning.

Arbejdsopgaverne kan dog også være at mere indirekte karakter – for eksempel at et uddannelsessted tilbyder undervisning, og at efterlønneren og pensionisten erstatter de faste medarbejdere, fordi de får nye opgaver på grund af flygtningene.

Få råd hos a-kassen og Udbetaling Danmark

Det bliver Udbetaling Danmark og a-kasserne, der får ansvaret for at vejlede de pensionister og efterlønnere, der vil benytte sig af ordningen. Desuden skal en række erklæringer udfyldes og underskrives af både arbejdsgiveren og den midlertidige medarbejder.