Langt flere anbragte unge end tidligere tager nu en forberedende uddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. 

I 2020 var det hver femte af de anbragte unge, som var i gang med en forberedende uddannelse, hvor det de foregående år kun var en ud af 10, viser undersøgelsen.

Det er især den forberedende grunduddannelse, FGU, som har vist sig som et brugbart alternativ til de ordinære ungdomsuddannelser.

“Det er en gruppe unge, der kan kræve noget ekstra, og dermed understreger det vigtigheden af, at man politisk prioriterer at afsætte de penge, der er nødvendige, for at sikre kvaliteten og rummeligheden i tilbuddet.ˮ

Det glæder formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

- Det er rigtig godt, at man med FGU har fundet et uddannelsestilbud, som kan rumme de her unge og få dem godt i vej. Men det er også en gruppe unge, der kan kræve noget ekstra, og dermed understreger det vigtigheden af, at man politisk prioriterer at afsætte de penge, der er nødvendige for at sikre kvaliteten og rummeligheden i tilbuddet, siger Hanne Pontoppidan, som på den måde refererer til, at FGU som uddannelse har haft en turbulent opstart og vist sig at være underfinansieret.

Vi skylder dem et godt tilbud

Hanne Pontoppidan understreger også det samfundspotentiale, der ligger i at hjælpe en gruppe unge videre, som ellers kan opleve flere benspænd end andre i forhold til at komme i gang med en uddannelse.

- Disse unge har haft en turbulent tilværelse. Nu er der heldigvis en kraftig stigning i, hvor mange der tager en forberedende uddannelse, og de fortjener i den grad, at vi hjælper dem videre, når de er nået så langt, siger hun og fortsætter:

- Når vi har sagt A, må vi også sige B – og sørge for, FGU er rustet så godt som muligt til at hjælpe dem på vej. Det skylder vi dem som samfund.

Bredere målgruppe

Også Mette Lausten, den seniorforsker fra VIVE, som har ledet undersøgelsen, peger på, at FGU ser ud til at være et godt tilbud til målgruppen af anbragte unge.

- Det er meget tænkeligt, at FGU er et godt match for anbragte unge, der har brug for det fleksible uddannelsesforløb og den styrkelse af sociale kompetencer, som FGU’en kan give. Tiden må så vise, om denne uddannelse reelt forbereder og styrker de unge til senere at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, siger hun.

Hanne Pontoppidan ser også undersøgelsen fra VIVE som en positiv nyhed om, at de anbragte unge kan rummes i FGU-tilbuddet. Hun pointerer dog, at det er helt afgørende, at man husker, at FGU er sat i verden for en meget bredere målgruppe.

- FGU er og skal fortsat være et bredt tilbud, som både skal være godt for de unge, som er udfordret, men også for unge, der alene har rod i motivation eller karakterer.