Landsretten afviser i en ny dom, at LC – Lærernes Centralorganisation – kan føre en sag mod staten for at fratage lærerorganisationerne muligheden for reelle og frie forhandlinger ved OK13.

LC har efter OK13 arbejdet på at skaffe dokumentation for, at Thorning-regeringen og KL på forhånd havde planlagt, at overenskomstforhandlingerne på lærerområdet skulle ende med, at de daværende arbejdstidsaftaler skulle afskaffes – om nødvendigt ved lovindgreb. Derfor har LC på vegne af lærerne anlagt en sag om erstatning mod staten i 2017.

Retssagen handlede i første omgang om at få mulighed for at forlænge fristen for at søge erstatning. Fristen er normalt tre år, men kan forlænges, hvis der opstår ny viden.

Ny viden senere i forløbet

Østre Landsret har ikke givet LC medhold i, at der skulle ske en forlængelse af forældelsesfristerne. Heller ikke selv om LC i landsretten argumenterede for, at der var nye oplysninger i blandt andet bogen ”Mette og Søren i benlås”, som kaster nyt lys over forløbet om lærernes arbejdstid.

Den nye viden handler blandt andet om arbejdet i en særlig lukket arbejdsgruppe før OK13, fravær af reel forhandlingsvilje hos arbejdsgiverne og en plan i regeringen for en lockout med efterfølgende lovindgreb.

Mulighed for at gå til Højeste Ret

Afvisningen af sagen i Østre Landsret betyder, at sagen eventuelt kan ankes til Højesteret.

-Det forløb, som vi oplevede ved OK13, var svineri af værste skuffe. Regering og arbejdsgivere påførte med åbne øjne medlemmerne et tab for 26 dages løn med lockout og lovindgreb.  Nu går vi i LC i tænkeboks og for at vurdere dommen og overveje, om den kan ændres i højesteret, så den reelle sag kan føres – eller om vi må konstatere, at vi ikke kommer længere med sagen her, siger formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.