Coronaen har forstyrret undervisningen de seneste år i en sådan grad, at det ikke er rimeligt, at afgangseleverne i 9. og 10.klasse skal forsvare sig til samme antal eksamenerne som normalt, mener Folketingets partier.

Derfor er politikerne på linje med sidste år enedes om en model med færre prøver for elever i 3. g og grundskolens afgangsklasser.

På langt de fleste skoleområder, hvor du og de øvrige medlemmer af Uddannelsesforbundet arbejder, har Folketinget ikke ønsket at ændre ved prøver på uddannelserne. De afholdes efter samme regelsæt, som de plejer at blive afholdt.

Herunder kan du se, hvilke uddannelsesområder, der bliver berørt, at folketingsbeslutningen fra 25. februar.

Prøver i skoleåret 2021/2022

Eux

  • Merkantile eux-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år – Alle prøver afholdes som normalt.
  • Tekniske eux-elever, der ikke afslutter deres uddannelse - Alle prøver afholdes som normalt.
  • Merkantile eux-elever, der afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der afslutter deres uddannelse – 4 prøver: Mundtligt forsvar af EOP, dansk (skriftlig) samt yderligere to mundtlige prøver.

Erhvervsuddannelser

  • Alle prøver afholdes som udgangspunkt - med mulighed for lokal fleksibilitet.

AMU

  • Alle prøver afholdes som udgangspunkt.

FVU

  • Alle prøver afholdes som udgangspunkt.

FGU

  • Den enkelte institution afgør, ud fra en pædagogisk og faglig vurdering, om eleverne skal til prøve, eller om de får ophøjet standpunktskarakter til prøvekarakter.

Avu

  • Alle prøver afholdes.

Danskuddannelserne

  • Alle prøver afholdes som udgangspunkt.