- Meldingen fra vores medlemmer er, at den faglige fernis på nogle erhvervsuddannelser nu er smurt så tyndt ud, at kvaliteten i undervisningen gennem de seneste år har været faldende flere steder. Derfor skal en del af de penge, som den nye regering vil prioritere til erhvervsskolerne, bruges til styrke kvaliteten på rigtig mange planer, så vi får mulighed for at uddanne håndværkere og andre faglærte med de kompetencer, som fremtiden kalder på – for eksempel til den grønne omstilling. Og vi er klar til at bidrage med viden og erfaring fra lærernes hverdag.

Sådan lyder det fra Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, efter SVM-regeringen har præsenteret sit regeringsgrundlag. Her er der lagt op til, at der skal investeres i erhvervsuddannelser i løbet af de næste år.

Uddannelsestilbuddene er der – brug dem

Ud over at styrke erhvervsuddannelserne har de tre regeringspartier i deres nye fælles grundlag også skrevet, at der er behov for at opkvalificere ufaglærte og ledige.

Det får formanden for Uddannelsesforbundet til at pege på, at der allerede eksisterer gode uddannelsestilbud, som står klar til at klare det løft.

- Vi ved, at en rigtig stor del af voksne danskere har svært at læse, regne og bruge IT-løsninger. Det fundament skal jo være i orden, så de kan løftes til yderlig uddannelse og faste job. Den opgave er VUC og en række oplysningsforbund i dén grad klar til løfte, siger Hanne Pontoppidan.

- Desuden er AMU-kurserne vigtige i forhold til at løfte de ledige og ufaglærtes kompetencer, så de kan klare de omstillinger, der ofte sker i produktions- og driftsvirksomheder. En stor udfordring har i mange år været, at virksomhederne ikke har prioriteret at opkvalificere de medarbejdere, der i forvejen har mindst uddannelse. Den tankegang skal ændres, fortsætter hun.

“En stor udfordring har i mange år været, at virksomhederne ikke har prioriteret at opkvalificere de medarbejdere, der i forvejen har mindst uddannelse. Den tankegang skal ændres.ˮ

Bekymring for jobcentrene

Den nye regering lægger også op til at nedlægge jobcentrene. Det vækker bekymring i Uddannelsesforbundet, som er fagforbund for en række af centrenes jobkonsulenter.

- Der står specifikt i regeringsgrundlaget, at opgaven skal løses billigere fremover. Og billigere er ikke nødvendigvis dårligere. I dag er der utrolig meget kontrol af de ledige, som sagtens kunne spares væk. Jeg er dog stærkt kritisk overfor at nedlægge jobcentrene. Her har vi en ekspertise og nogle medarbejdere, der kender det samlede jobområde og er i stand til at vejlede folk på tværs af sektorer. Det risikerer man at smide ud med den her beslutning. Desuden hjælper det kun de ledige, der er forsikrede, mens en gruppe økonomisk sårbare ledige er afhængige af, at der et ordentligt kommunalt tilbud, siger Hanne Pontoppidan.

“Jeg er stærkt kritisk overfor at nedlægge jobcentrene. Her har vi en ekspertise og nogle medarbejdere, der kender det samlede jobområde og er i stand til at vejlede folk på tværs af sektorer.ˮ

Også den del af regeringsgrundlaget forventer formanden for Uddannelsesforbundet at blive klogere på, når den nye regering rykker ind i på Slotsholmen.

- Trods et langt regeringsgrundlag er der stadig ubesvarede spørgsmål. Blandt andet også, hvordan man vil finansiere styrkelsen af erhvervsuddannelserne. Jeg vil kraftigt opfordre til, at den nye regering ikke lader andre uddannelsesområder betale for erhvervsskolesatsningen, lyder det fra Hanne Pontoppidan.