Årsskiftet nærmer sig. Det betyder for mange undervisere, at et arbejdsår afsluttes, og et nyt begynder. Hvis du underviser på en kommunal eller statslig arbejdsplads med kalenderarbejdsår - også kaldet kalenderårsnorm ­- skal arbejdstiden opgøres ved årsskiftet. Forud for den nye normperiode, skal du have en opgaveoversigt for det kommende år.

Opgaveoversigten – sammenhæng mellem tid og opgaver

Du skal på en kommunal eller statslig arbejdsplads have din opgaveoversigt, senest 5 uger før den nye normperiode begynder.

Formålet med en opgaveoversigt er, at du kan vurdere sammenhængen mellem de opgaver, du skal løse og den tid, du har til at løse dem. Du skal have mulighed for at drøfte dette med din leder forud for, at du får din opgaveoversigt.

Opgaveoversigten skal indeholde planlagt/estimeret tid på: 

  • Undervisning
  • Individuel forberedelse
  • Opgaver der planlægges indholdsmæssigt senere på året
  • Opgaver på mindst 60 timer årlige timer
  • Mindre opgaver kan samles i en opgavekategori kategori.

For lærere på deltid skal der tages højde for/tilpasses i antallet af undervisningstimer, fællesaktiviteter, møder med videre.

Opgørelse af arbejdstid

Kommunale og statslige undervisere skal mindst ved udgangen af hver tredje måned have en opgørelse over det antal timer, du har arbejdet. På den måde kan du løbende følge med i, hvor meget du har brugt af din årlige arbejdstid. Uddannelsesforbundet anbefaler, at du også tjekker din opgørelse igennem.

Når arbejdsåret slutter, skal din præsterede arbejdstid gøres op, og du skal du have besked på, om du har overtid. Det er din ledelse, som har ansvar for, at din arbejdstid opgøres korrekt. Vi anbefaler, at du tjekker din opgørelse igennem.

Som fuldtidsansat arbejder du 1.924 timer om året inklusiv din ferie og søgnehelligdagene. Har du arbejdet mere end 1.924 timer, har du overtid. Overtid kan afvikles som afspadsering eller blive udbetalt i den efterfølgende normperiode med 50 procent oveni.

Din tillidsrepræsentant kan hjælpe

Hvis du oplever problemer med din opgaveoversigt eller din arbejdstidsopgørelse, er der hjælp at hente hos din tillidsrepræsentant. Der kan fortælle, hvilke aftaler der er lokalt, og hvordan der kan kommes videre, hvis der er problemer i forhold til opgaveoversigten eller arbejdstidsopgørelse.