Politikerne har de sidste år kredset om, hvordan man skulle sikre, at der kunne og ville blive undervist i svære og kontroversielle emner. Siden mordet på den fransk lærer Samuel Paty i efteråret 2020, har der været en politisk debat om, hvad der skulle til, for at dette blev sikret – skulle der fx laves centrale bindinger for undervisningen.

For Uddannelsesforbundet er det essentielt:

- at lærerne kan gå på arbejde og undervise under frie og trygge rammer uden at føle sig pressede eller truede til at fravælge indhold og materialer i undervisningen.

- at den enkelte lærer ikke føler, at det er hans/hendes individuelle ansvar at klare evt. konflikter i undervisningen ift. fx valg af indhold og tilrettelæggelse. Læreren skal have et forum, hvor det er muligt at drøfte de dilemmaer og udfordringer, han eller hun møder i undervisningen. Læreren skal vide, at skolen står bag ham/hende, og læreren skal vide, hvordan evt. konflikter skal håndteres på skolen.

- at vi håndterer de problemer, der er, uden at gøre dem til generelle problemer.

- at læreren har retten til at tilrettelægge undervisningen, som han/hun finder hensigtsmæssigt – metodefriheden er et vigtigt pædagogisk og didaktisk princip, som vi skal værne om og forsvare.

- at løsninger på problemer om undervisningens tilrettelæggelse og samværet på skolerne findes lokalt.

Fælles brev til lokale skolerne om at skabe rammer

På den baggrund er Uddannelsesforbundet gået sammen med en række andre organisationer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet og har udformet et brev med en opfordring til, at de enkelte skoler lokalt arbejder med at få skabt ordentlige rammer for ”uenighedsfællesskaber”. Det kræver, at man forpligter hinanden på forskellige niveauer på skolen, bl.a. bestyrelser, SU og lærerne til at finde gode og konkret løsninger, som kan omsættes til retningslinjer og rammer for lærerens undervisningen, så alle lærere kan gå trygge på arbejde og undervisningens formål indfries fuldt ud.

Brevet er også sendt til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil med en opfordring til, at det er skolerne, der skal løfte ansvaret for undervisningen, og der ikke skal komme centrale retningslinjer for arbejdet med svære og kontroversielle emner.

Skolelederne fra VUC, EUD og FGU er medunderskrivere

Skoleforeningerne på VUC, EUD og FGU er medunderskriver af brevet.
Formand Hanne Pontoppidan opfordrer også TR’erne på andre skoleområder til at gå ind i en dialog med de lokale ledelser på skolerne om, hvordan lærernes rammer for undervisningen skal være for at skabe et trygt og frit undervisningsmiljø.

For nuværende foregår et arbejde i Undervisningsministeriet om opmærksomhedsindsats om handlemuligheder i relation til læreres ytringsfrihed og udfordringer med radikalisering og ekstremisme, som formanden for Uddannelsesforbundet deltager i.

Læs brevet fra organisationerne til skolerne