- Det er godt, at de ukrainske flygtninge kan komme i gang i uddannelsessystemet nærmest fra dag ét. Men vi skal passe på, at mulighederne for undervisning på engelsk og ukrainsk ikke fjerner overskuddet og motivationen for at lære det danske sprog.

Sådan siger formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, efter fremlæggelsen af den nye politiske aftale om særlige uddannelsesmuligheder til ukrainske flygtninge, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Aftalen gør det muligt at bøje regler og lovgivningen i kommunerne og på en række uddannelsessteder som VUC, FGU, EUD og ungdomsskolens helhedsundervisning, lige som den også omfatter folkeskolen og pasningstilbud til de mindste børn.

AMU er ikke omfattet af aftalen, fordi det allerede er muligt at oprette kurser på andre sprog end dansk hos AMU-udbyderne.

Mulighed for danskuddannelse må ikke udvandes  
De ukrainere, der bliver tilkendt flygtningestatus, har som alle andre flygtninge ret og pligt til at gennemføre en danskuddannelse på et sprogcenter som en del af deres integrationsforløb. Integrationsloven giver flygtninge de fem første år af deres ophold i Danmark til at gennemføre danskuddannelsen.  

- Ukrainerne må ikke forsømme deres rettigheder til at lære dansk. Vi håber jo alle, at krigen i Ukraine slutter snart. Håb kan bare ikke være hele fundamentet for de muligheder, som ukrainerne får i Danmark, siger Hanne Pontoppidan.

Formanden er derfor glad for, at partierne bag aftalen vil gøre status over ukrainernes uddannelsessituation flere gange i løbet af den periode, som lovændringerne skal gælde.

Invitation fra undervisningsministeren
Hanne Pontoppidan er inviteret til Børne- og Undervisningsministeriet sammen med en række andre organisationer på undervisningsområdet for at afklare en række detaljer om, hvordan de nye muligheder skal fungere i praksis, og hvilke barrierer, der skal ryddes væk, for at få den kommende særlov for ukrainernes uddannelse til at fungere bedst muligt.

Den nye aftale, der blev fremlagt den 25. april, omsættes til lov ved en hastebehandling i Folketinget i løbet af maj.